În sensul prezentei hotărâri, prin acorduri pentru resurse minerale se înţelege: permisele de prospecţiune sau explorare, autorizaţiile de exploatare, contractele de cercetare geologică, exploatare a zăcămintelor, de explorare şi împărţire a producţiei, contractele de servicii, licenţe, precum şi alte acte juridice, cu excepţia închirierii, utilizate în mod obişnuit în industria extractivă.