NEINFRANTII

Vrei să reacționezi la acest mesaj? Creați un cont în câteva clicuri sau conectați-vă pentru a continua.
NEINFRANTII

- legenda continua


CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Sam Noi 07, 2009 7:12 am

REMEMBER...OCTOGONUL.myforum

In forumul abuziv desfiintat de "dorinta" unei singure persoane, care nu a tinut cont de parerea colegilor de administratie si de dorinta useilor de acomunica pe probleme actuale, au aparut nenumarate texte de valoare. Va rog sa completati aceasta sectiune cu textele care vi s-au parut mai interesante, cu textele la care tineti si care doriti sa ramana pentru a fi citite de toti userii care vor naviga pe acest forum.
Fiecare text introdus va avea un linck catre aceast prim topic - CUPRINS - pentru o mai buna accesare a textelor care apar in aceasta sectiune.
Indiferent de intentia si actiunile "initiatorului forumului OCTOGONUL" rezultatul nu va fi niciodata distrugerea comunitatii deja formate , nu va fi niciodata reducerea la tacere a celor care au invatat sa fie octogonari.
Ei au devenit acum , pe acest forum - NEINFRANTII.

In continuare puteti accesa texte din vechiul forum apasand pe linkul care insoteste subiectele din CUPRINS.


CUPRINS

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrowColtul Juristului

Fragmente de istorie romaneasca

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrow ACTUALITATEA SOCIALA ROMANEASCA

- Apel pentru anularea privilegiilor religioase ( Pavel Corut )

Categoria SOLUŢII de CRIZĂ
- RELIGIA - Solutia de scadere a cheltuielilor in invatamant
CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrow Editorialul Saptamanii

- VACCINAREA HPV (anti cancer uterin)
- GRIPA PORCINA (A H1N1) - inceputul...

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrow ROMANI care au schimbat fata lumii... stiintifice


SUNT PERFECT SANATOS!

LA FRONTIERELE STIINTEI...

Manipularea: pana unde poate merge?

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrow OAMENI DE STAT si DOMNITORI ROMANI

- ALEXANDRU IOAN CUZA

ACTUALITATEA POLITICA ROMANEASCA - DOCUMENTE

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Icon_arrow CETATENIA ROMANA - OBLIGATIE SI ONOARE

- ISTORIA DRAPELULUI ROMANIEI - ISTORIA TRICOLORULUI
- Istoria imnului "Deşteaptă-te române"
- Imaginea romanului si a Romaniei in lume
- Despre imnurile de stat ale Romaniei

CERCETARI ARHEOLOGICE

Stiinta si pseudostiinte - delimitari conceptuale

ACTUALITATEA ECONOMICA ROMANEASCA - DOCUMENTE

S.O.S. ROMANIA - cele mai arzatoare probleme ale prezentului

formula...


Ultima editare efectuata de catre octasim in Vin Noi 20, 2009 12:52 pm, editata de 20 ori
Zoro
Zoro
********
********

Mesaje : 63
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Coltul Juristului

Mesaj  Zoro Dum Noi 08, 2009 1:32 pm

Organizarea în forme simple a activitaţii economice individuale/familiale, sub forma persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 ( anexa 1)1. Condiţii generale

Persoanele fizice care doresc să desfăşoare o activitate economică, ca persoana fizică autorizată ( în continuare numită P.F.A.) respectiv să deschidă o intreprindere individuală sau familială - fosta asociaţie familială - trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- sa fi împlinit vârsta de 18 ani ( în cazul persoanelor fizice care doresc să se autorizeze pentru desfăşurarea unei activităţi economice ca şi P.F.A. , ca intreprindere individuală sau ca reprezentant al intreprinderii familiale. În cazul intreprinderii familiale, vârsta minima a celorlalţi membri este de 16 ani

- să nu fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

- au un sediu profesional pe teritoriul Romaniei. Aceasta condiţie impune ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia este declarat sediul profesional.

- declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele menţionate anterior trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora, chiar daca au fost autorizate şi înregistrate la registrul comerţului fără să îndeplinească această condiţie.
Pot fi desfăşurate sub aceste trei forme de organizare : activităţi agricole, industriale, comerciale, desfăşurate pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit.
Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile prevăzute de Codul CAEN, pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă şi a căror desfăşurare în una dintre formele menţionate mai sus nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

2. Autorizare şi înregistrare.

Persoanele fizice care doresc să se autorizeze pentru desfăşurarea unei activităţi economice ca şi P.F.A., ca intreprindere individuală sau ca reprezentant al intreprinderii familiale, sunt obligate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, iar în cazul intreprinderii familiale cererea de inregistrare şi functionare trebuie formulată în maxim 15 zile de la încheierea acordului de constituire. Acest acord de constituire se încheie de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va menţiona numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute. În cazul in care nu se solicita inregistrarea şi autorizare în termenul menţionat mai sus, este obligatorie încheierea unui nou acord de asociere.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi însoţită de documentaţia prevăzută în anexa la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 ce va fi ataşată acestui material
Dacă cererea va fi admisă, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.
Dacă veţi dori ulterior să schimbaţi sediul professional sau să modificaţi/adăugaţi la obiectul de activitate, va trebui să vă adresaţi tot oficiului registrului comerţului unde v-ati autorizat şi înregistrat.
Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Patrimoniu.

Toate cele trei forme de organizare pot să-şi constituie un patrimoniu de afectaţiune. Acesta este format din totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, bunuri ce sunt afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

4. Regim Juridic

I. Regimul juridic al PFA.
Este important de ştiut ca PFA nu poate angaja cu contract de muncă alte persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează , chiar dacă colaborarea este exclusivă şi îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. De asemenea, nu poate fi si PFA si titular al unei intreprinderi individuale în acelaşi timp.
Cu toate acestea titularul calităţii de PFA poate fi salariat la o terţă persoana, indifferent de obiectul de activitate al acesteia.
PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj.

II. Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
Este important de ştiut persoana ce desfăşoara activitate sub aceasta formă nu dobandeşte calitatea de persoană juridică.
Întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă. De asemenea el poate fi şi angajat la o altă persoană, indifferent de domeniul de activitate.
La fel ca în cazul PFA, este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj.

III. Regimul juridic al întreprinderii familiale ( fosta AF )


Pentru a constitui o asemenea întreprindere sunt necesari cel puţin doi membri ai unei familii. Membrii întreprinderii familiale pot fi în acelaşi timp şi PFA sau titulari ai unei intreprinderi individuale, precum şi salariaţi la alte persone, indifferent de domeniul de activitate, dar nu pot angaja alte personae cu contract de muncă.
Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, în mod obligatoriu. Despre acordul de constituire am scris la punctul 2- “ Autorizare şi Înregistrare”
Prin acest accord va fi desemnat şi reprezentantul întreprinderii familiale, care îi va gestiona interesele în baza unei procuri ( împuterniciri) încheiată în scris şi semnată de toţi membrii întreprinderii familiale. Nici ea nu devine persoană juridică prin înscrierea în Registrul Comerţului.

5. Dispoziţii finale.


În situaţia în care nu doriţi/puteţi să va deplasaţi la Registrul Comerţului penreu a efectua autorizarea şi înregistrarea, să verificaţi la primăria în a cărei circumscripţie doriţi să fie sediul professional, dacă are birou de asistenţă în acest domeniu, situaţie în care puteţi depune actele la ei şi se vor ocupa în continuare de formalităţi. Atenţie, nu este obligatoriu pentru primării să aibă asemenea birouri, iar în situaţia în care au, vor percepe taxe pentru acest serviciu.
Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, doi ani de la data intrării în vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008. Până la împlinirea termenului de doi ani, persoanele menţionate mai sus vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele de activitate tratate în acest referat, sub sancţiunea radierii din Registrul Comerţului[b]

Anexa constand in ordonanta de urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008, este cuprinsa in mesajul urmator

link : https://neinfrantii.forumz.ro/rememberoctogonulmyforum-f6/cuprins-octogonulmyforum-t8.htm
Zoro
Zoro
********
********

Mesaje : 63
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Anexa 1

Mesaj  Zoro Dum Noi 08, 2009 1:57 pm

ANEXA 1.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008


Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta,
luând în considerare că Legea nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de înregistrare în registrul comerţului, în procedura emiterii autorizaţiei de către autorităţile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocraţiei, combaterea corupţiei şi la scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, întrucât cuprinde dispoziţii care conduc la simplificarea procesului de autorizare şi înregistrare a celor care doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasă loc interpretării arbitrare şi fiind mutată procedura de autorizare şi înregistrare în întregime la registrul comerţului, ceea ce scurtează etapele pe care trebuie să le parcurgă un solicitant şi vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat şi cu o procedură care deja şi-a dovedit eficienţa în cazul societăţilor comerciale.
În condiţiile în care absenţa unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, şi de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile şi sustenabile a României şi la încetinirea ritmului de creştere economică,
ţinând cont de faptul că autorizaţiile care intră în acest moment sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acoperă domenii de o deosebită importanţă socială şi economică, menţinerea dificultăţilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putând genera grave disfuncţionalităţi în desfăşurarea normală a respectivelor activităţi,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii.
(4) Activităţile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează în condiţiile legii speciale.
(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene *1).
---------
*1) "Articolul 49. - În conformitate cu dispoziţiile ce urmează, se elimină treptat în cursul perioadei de tranziţie restricţiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunităţii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat al Comunităţii decât cel al beneficiarului serviciilor.
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispoziţiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanţi ai unui stat terţ şi sunt stabiliţi în Comunitate."

ART. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) activitate economică - activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit;
b) Codul CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare;
c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, în condiţii de egalitate de tratament cu cetăţenii statului gazdă;
d) familia - soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv;
e) întreprinzător - persoana fizică care organizează o întreprindere economică;
f) întreprindere economică - activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;
i) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;
j) patrimoniul de afectaţiune - totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora;
k) puncte de lucru - locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară exclusiv la sediul profesional, cu excepţia cazului în care se desfăşoară comerţ ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

ART. 3

(1) În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru activităţile prevăzute de Codul CAEN a căror desfăşurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

ART. 4

Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfăşura activităţile economice după cum urmează:
a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.

ART. 5

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 6

(1) Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Autorizarea funcţionării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

CAP. II
Înregistrarea şi autorizarea funcţionării

ART. 7


(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.
(2) Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.
(3) În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1).
(4) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (3), este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

ART. 8

(1) Pot desfăşura activităţi economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice conform art. 4 lit. a) şi b) şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;
b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);
d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.
(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 şi următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

ART. 9

(1) PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.
(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.
(3) Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.

ART. 10

(1) Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.
(2) Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi însoţită de documentaţia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 11

(1) Înregistrarea în registrul comerţului a persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
(2) Dacă socoteşte îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 8 şi 9, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale. Prin aceeaşi rezoluţie va dispune şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 17^2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transmiterea declaraţiilor-tip către autorităţile publice competente, se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.
(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune prin rezoluţie motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum şi a înregistrării declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Rezoluţiile directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate.

ART. 12

(1) Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(2) Aplicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se suspendă în cursul judecăţii.
(3) Cererile adresate instanţelor judecătoreşti conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

ART. 13

(1) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) sau în cazul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile care dispune astfel, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
(3) Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.
(4) Dispoziţiile art. 11 şi 13 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la atribuirea şi utilizarea codului unic de înregistrare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 14

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 28 alin. (2), o persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.
(2) Schimbarea sediului profesional şi a obiectului principal de activitate se înregistrează în registrul comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.
(3) Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor privind sediul profesional şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.
(4) Pentru desfăşurarea unei activităţi pentru care nu s-a cerut înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării este necesară obţinerea acestora potrivit prezentului capitol.
(5) Cererea pentru efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se depune la registrul comerţului în care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, însoţită de declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexă, după caz.
(6) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera un nou certificat de înregistrare în cazul prevăzut la alin. (2) şi, în toate cazurile, certificatul de înscriere de menţiuni şi certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege.
(7) Modificarea acordului de constituire a întreprinderii familiale se declară, în termen de 15 zile de la încheierea actului adiţional, la registrul comerţului în care este înregistrată întreprinderea familială. Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va înregistra modificările şi va elibera certificatul de înscriere de menţiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ART. 15

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


CAP. III
Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale


SECŢIUNEA 1
Regimul juridic al PFA


ART. 16

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

ART. 17

(1) PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
(2) Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

ART. 18

PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 19

(1) PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.
(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispoziţiilor cap. II şi ale art. 21.

ART. 20

(1) PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.
(2) Creditorii îşi vor executa creanţele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.
(3) Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de comerciant în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

ART. 21

(1) PFA îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acesteia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.
(3) Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.


SECŢIUNEA a 2-a
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale


ART. 22

Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.

ART. 23

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului.

ART. 24

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

ART. 25

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
(2) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.
(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 26

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

ART. 27

(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acestuia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.
(4) Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.


SECŢIUNEA a 3-a
Regimul juridic al întreprinderii familiale


ART. 28

(1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.
(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

ART. 29

(1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(3) În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

ART. 30

(1) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.
(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

ART. 31

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).

ART. 32

(1) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condiţiile art. 29 alin. (2).
(2) Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple a membrilor întreprinderii, cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.
(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), după caz.

ART. 33

(1) Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;
b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.
(3) Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

ART. 34

(1) În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectaţiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobândit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se împart conform cotelor prevăzute la art. 30 alin. (3).
(2) În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectaţiune, bunurile dobândite potrivit art. 32 alin. (3) se împart conform cotelor prevăzute la art. 29 alin. (1).

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 35

(1) Primăriile pot să îşi constituie birouri de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activităţii desfăşurate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Persoanele fizice pot opta să efectueze formalităţile prevăzute la cap. II şi prin intermediul birourilor de asistenţă şi reprezentare.
(3) Birourile de asistenţă şi reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului, în temeiul unei cereri de reprezentare.
(4) Birourile de asistenţă şi reprezentare au următoarele competenţe:
a) primesc şi ordonează documentaţia pentru înregistrare şi autorizare;
b) remit cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, însoţită de documentaţia de susţinere, la registrul comerţului competent, efectuează corespondenţă cu acesta în scopul obţinerii înregistrării şi autorizării, precum şi pentru primirea certificatului de înregistrare şi a celorlalte acte, în original;
c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerţului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;
d) acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.
(5) Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.
(6) Primăriile vor pune la dispoziţia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi documentaţia de susţinere pot fi remise la registrul comerţului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare şi înregistrare online şi/sau pe suport hârtie, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, ori direct la registrul comerţului.
(7) În scopul liberului acces al cetăţenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenţă şi reprezentare pot primi cereri de reprezentare şi pot presta servicii de asistenţă, indiferent de sediul profesional al solicitantului şi de registrul comerţului căruia i se adresează acesta.

ART. 36

Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 37

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1), care desfăşoară o activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în forme similare cu cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pot fi autorizate să desfăşoare pe teritoriul României aceleaşi tipuri de activităţi pentru care au fost autorizate în acel alt stat, cu respectarea dispoziţiilor art. 1 şi 3.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este de competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia a fost ales şi declarat sediul profesional.
(3) Cererea va fi însoţită de următoarele acte:
a) carte de identitate sau paşaport al solicitantului - fotocopie şi traducere în limba română, certificate olograf;
b) documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European - fotocopie şi traducere în limba română, certificate olograf.
(4) În funcţie de forma de organizare pentru care se solicită autorizarea, se vor aplica corespunzător prevederile cap. II.

ART. 38

Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 39

(1) Procedurile desfăşurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data iniţierii acestora.
(2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.( art modificat, termenul fiind prelungit cu inca un an, respectiv pana in luna aprilie 2010.)
(3) Până la împlinirea termenului de un an, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.
(5) Rezoluţia prin care directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerţului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, în condiţiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător.

ART. 40

(1) În situaţia în care autorităţile publice competente constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii care au stat la baza autorizării funcţionării şi aplică sancţiuni contravenţionale complementare, notifică oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale sancţionate.
(2) Notificarea se comunică în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva sancţiunii dispuse.
(3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va înregistra din oficiu această notificare, fără plata taxelor prevăzute de lege.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia ridicării sancţiunii.

ART. 41

(1) Orice referire conţinută în alte acte normative la sintagma "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" va fi considerată ca fiind făcută la sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială", după caz.
(2) Structura denumirii întreprinderii individuale este aceeaşi ca şi cea a persoanei fizice autorizate.
(3) Dispoziţiile art. 30 şi 31 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 42

La Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 8 alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a), c), d) şi e) prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul de identificare fiscală."

ART. 43

La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

ART. 44

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;
c) art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
d) orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
--------------
p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ,
turism şi profesii liberale,
Ştefan Imre,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

p. Ministrul justiţiei,
Katalin-Barbara Kibedi,
secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Karoly Borbely

Bucureşti, 16 aprilie 2008.
Zoro
Zoro
********
********

Mesaje : 63
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Zoro Dum Noi 08, 2009 2:00 pm

Referitor la ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, termenul pana la care, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, s-a prelungit cu un an.


redau mai jos extrasul din actul normativ :

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 (*actualizata*)
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
(actualizata pana la data de 24 aprilie 2009*)

EMITENT: GUVERNUL
----------

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 24 aprilie 2009, cu modificarile si completarile aduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 22 aprilie 2009.

ART. 39
(1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.

..............................................................................................
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
------------
Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 22 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 aprilie 2009.

....................................................................................................
(3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.

Termenul pana la care actualele PFA si AF trebuie sa opteze pt desfasurarea activitatii conform noii reglementari este 25 aprilie 2010.

https://neinfrantii.forumz.ro/rememberoctogonulmyforum-f6/cuprins-octogonulmyforum-t8.htm
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Cetatenia romana - onoare si obligatie

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 6:50 pm

10 porunci ale românilor din S. H. S. 1921

1. Să nu crezi în străini, decât în Neamul tău Românesc, în Conducătorii tăi Români, ca bine să vezi şi să-ţi poţi câştiga drepturile tale.
2. Să nu-ţi fie ruşine a spune oriunde, oricând, în faţa oricăruia, că eşti Român, ca să nu ruşinezi pe Domnul D-zeul tău care te-a creat după asemănarea Lui.
3. Să fi apărător credincios al Bisericii drept-măritoare ortodoxe Române, cu încredere în Mântuitorul nostru Isus Hristos.
4. Iubeşte limba maicii tale, mai presus de toate, ca viţa Românească în veci să nu piară.
5. Unde se întâlnesc doi Români cel puţin două vorbe bine să se spună despre Naţia Românească şi despre purtătorii ei, ca puterea voastră să fie nemărginită.
6. Daţi-vă copii voştri la şcoli româneşti ca să fie luminaţi; trimiteţi-i la biserică pentru a le păstra bunătatea sufletului; lăsaţi-le moştenire tot ce voi aţi moştenit de la părinţi.
7. Îngrijiţi de sănătatea voastră; munciţi şi adaogaţi averile voastre, ca Neamul Românesc să rămână tot frumos şi puternic şi nebiruit.
8. Nu părăsiţi moştenirea părinţilor voştri, nu părăsiţi vetrele voastre şi să vă inmulţiţi, ca să împliniţi voia Domnului.
9. Ridicaţi case culturale, bănci, monumente, biserici, şcoli, organizaţi coruri, fanfare, cooperative, - pentru ca să aduceţi laudă neamului vostru, deci vouă şi D-zeului vostru al cărui suflet îl moşteniţi.
10. Să nu lipsească nimenea dintre voi din Partidul Naţiei şi fiecare să citească foaea (radioul şi televiziunea în limba maternă), pentruca mândria voastră să nu cunoască margini.

Din ziarul „Nădejdea” , Vârşet , 1921


… am gasit acest text recent. La o lectura superficiala si fara sa se gandeasca prea mult, reactia unui cititor obisnuit din Romania ar putea fi: „e anacronic”, „e mistic”, „e xenofob”, „uite cum manipuleaza biserica oamenii”, „ce organizatie cu vederi de dreapta e si SHS asta?”, „SHS sunt legionarii?”, „iar fac ortodocsii valuri”, „cine a mai auzit de un oras care sa se numeasca Varset”… si asa mai departe.

Daca incerci sa intelegi textul, afli cam asa:
S.H.S. inseamna Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, mai tarziu Regatul iugoslav si apoi Yugoslavia. Varset este o localitate in Yugoslavia. Sunt romani in Yugoslavia, si in zona Varsetului? Da. Care era situatia lor in Yugoslavia acelor ani? Primul Razboi Mondial se sfarsise iar Conferinta de Pace de la Paris, din 1919-1920, stabilea noi granite in Europa. La Trianon, in 4 iunie 1920, Ungaria a cedat Croatia-Slavonia, partea de sud a Ungariei si o mare parte din Banat catre Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor. Dupa o perioada de ocupatie sarba si una de ocupatie franceza, la 3 august 1919 in estul Banatului s-a instalat administratia romaneasca. O mica parte din Banat a ramas in administratia maghiara, in vest, iar Banatul de sud-vest a ramas in administratia S.H.S. (mai multe detalii despre Banat gasiti aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Banat). De ce a revenit Banatul de sud-vest S.H.S.-ului si nu a ramas ca parte a provinciei istorice Banat? Din motive politice: daca Banatul de sud-vest ramanea parte a provinciei istorice si intra sub administratie romaneasca, atunci capitala S.H.S., Belgrad, ar fi fost prea aproape de granita statului. La 1921 deci, Banatul de sud-vest era parte constituenta a regiunii Voivodina. Locuitorii romani ai acestei regiuni erau constienti de faptul ca, oricat ar dori o unire cu Romania (in contextul in care Marea Unire avusese loc cu mai putin de doi ani in urma), acest lucru nu era posibil. Acesta este contextul in care autorul necunoscut si-a scris textul. Dintr-o data, parca nu mai e nici xenofob, nici legionar, nici mistic. E dorinta unei comunitati de a-si pastra identitatea culturala.

Dorul de traditiile stramosesti, respectul fata de limba, fata de strabuni, face ca romanii din afara granitelor sa tinda spre un model social care sa le alimenteze nazuintele, sa-i faca sa nu uite de unde au plecat. Gandul lor se indreapta mereu catre noi, catre cei din tara, care ar trebui sa dam modelul suprem de respect pentru valorile romanesti, sa pastram vii traditiile, sa le promovam, sa le aparam.
aici


Ultima editare efectuata de catre Minnie in Dum Noi 08, 2009 7:26 pm, editata de 2 ori
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 6:52 pm

Romanismul nu s-a nascut azi. Nici romanii, ca natie si popor nu sunt o noutate in plan european. Dar imaginea noastra, a tarii, i-a preocupat dintotdeauna pe romanii de pretutindeni.

Desi nu s-au nascut in Romania, sau au emigrat la un moment dat, ei sunt romani. Asa se stiu din mosi-stramosi. Vorbesc romaneste. Nu dupa regulile stabilite de Academia Romana, cu un accent uneori usor arhaic, alteori imprumutat de la limba oficiala a tarii in care s-au stabilit, dar usor de inteles de catre un roman din Romania. De multe ori nu au scoli in limba materna. Se duc la „biserica romaneasca”, indiferent daca acest locas de cult de la 100 de metri sau la 100 de kilometri de locuinta lor. „Biserica romaneasca”, care tine de Biserica Ortodoxa Romana fiind vazuta nu atat din perspectiva religioasa, cat din perspectiva pastrarii traditiilor stramosesti si ca loc in care se vorbeste romaneste. Se unesc in diverse asociatii culturale cu specific romanesc. Citesc ziare romanesti, din Romania, atunci cand nu isi creeaza propriul lor ziar in limba romana. Vorbesc cu evlavie despre Romania, devenita „tara din vis” dupa care, constient sau nu, tanjesc. Raporteaza totul, voit sau nu, la realitatile din Romania, devenita astfel un etalon. Oricat de bine ar duce-o in tara in care traiesc, gasesc intotdeauna ceva care „nu e ca in Romania” sau „nu se compara cu ce e in Romania” (spus la modul admirativ). Pastreaza cu evlavie istoria romaneasca si traditiile stramosilor si nu concep ca cineva sa aibă o parere negativa despre istoria si cultura romaneasca. Pe scurt, Soarele lor e Romania.

Pe de alta parte, noi am avut norocul sa ne nastem romani in Romania – tara dupa care ei tanjesc. Invatam la scoala sa vorbim limba romana dupa regulile Academiei. Avem scoli, teatre, asociatii culturale, biserici, chiar multe biserici. Avem ziare si alte mijloace de informare in limba romana, avem o administratie, care cel putin teoretic, da tonul in directia promovarii traditiilor si valorilor romanesti.

Insa avem si reactii pe masura, care-i uluiesc si pe straini: „mai bine ma duc la Viena la spital, decat sa ma las pe mana doctorilor din Romania”, „mai bine ma duc in Grecia in vacanta decat in Romania”, „noi romanii suntem o natie de hoti, de ratati, de…”, „mi-e si rusine ca sunt roman”, „desi ai mei au fost ortodocsi, eu ma duc la biserica ***, ca nu se compara conditiile”, „hey, baby, r u fine?” sau „hai sa facem un game cu gagiii aia”, „Romania, tara de tot rasul”, „mai bine imi iau copiii in Spania si ii dau acolo la scoala”, „daca eu a trebuit sa invat sa muncesc pentru ceea ce am, copilului meu ii fac orice voie, nu trebuie sa munceasca”, „la ce bun sa lucrez cand nu castig cat vreau?”, „decat sa lucrez pe un salariu mai mic de 250 de euro, mai bine nu lucrez deloc”, „mai bine ma duc sa lucrez la negru in Spania decat sa lucrez in Romania”, „iar or mai facut astia o expozitie – tara arde si baba se piaptana, nu puteau sa mareasca salariile in loc?”, „ce atata discutii despre carti, despre istorie, despre teatru? astea nu tin de foame, decat sa dea bani la cultura, mai bine ne maresc noua salariile”, „ia auzi-l si pe desteptu’ asta cu ‚cumparati produse romanesti pentru a va imbogati’ – da’ lui nu i-o zis nimeni ca ardeii turcesti sunt mai ardei si merele frantuzesti sunt mai mere?”, „ce vine ala din America sa ne tina discursuri, face pe marele patriot fin’ca s-o ajuns acolo”… si exemplele ar putea continua. Sa adaugam aici „respectul si promovarea romanismului” facuta de autoritati care fixeaza alegerile de Ziua Nationala (legand romanul de localitatea de domiciliu cand de fapt ar trebui sa fim cu totii la Alba Iulia), sau arunca pe piata culturala abjectii la adresa Romaniei prezentate de „oameni de cultura” controversati.
Astfel, in mare majoritate, suntem tentati sa credem mai degraba in straini decat in noi insine, ne rusinam ca suntem romani, ne facem un titlu de glorie din adoptarea fara discernamant a traditiilor altor popoare in dauna traditiilor noastre, ne instrainam, nu mai stim sa muncim si nu ne mai invatam copiii sa munceasca, nu mai avem nimic curat, moral, caci am improscat cu noroi in tot, nu ne mai interesam de cultura si de traditii. Acesta sa fie Soarele celor din diaspora?
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 6:54 pm

… comunitatile romanesti din afara Romaniei ne considera un punct de reper in pastrarea traditiilor si a identitatii culturale. Ei au incredere in noi, ca intruchipam idealul la care tind, pe care si-l descriu in texte la fel ca aceste „10 porunci ale romanilor din SHS”, porunci pe care, ca sa nu fiu acuzata de anacronism, incerc sa le traduc in limbaj modern:

Un roman adevarat are incredere in conducatorii romani.
Un roman adevarat are incredere in produsele romanesti.
Un roman adevarat isi lauda tara.
Un roman adevarat vorbeste romaneste cu romanii din preajma sa.
Un roman adevarat munceste pentru binele sau si al tarii.
Un roman adevarat apara si promoveaza traditiile romanesti
Un roman adevarat apara si promoveaza cultura romaneasca.Dar mai suntem noi oare romani adevarati?
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 6:55 pm

Unii ar putea acuza textul de mai sus de fariseism, si asta din cel putin doua motive.

Primul ar fi ca, in momentul in care jurnalele sunt pline de relatari despre infractorii de origine romana din strainatate, de ce nu ii includ si pe ei in „lectia de romanism” de care vorbeam mai devreme. Explicatia e simpla: o comunitate nu se identifica cu (cativa membri izolati) cu cele 7-10 % din indivizii certati cu legea – procent existent in orice societate sau natiune a lumii. Si nu mi se pare normal ca evaluarea romanilor si mediatizarea imaginii natiei si tarii sa se faca pe procentul de infractori inscrisi in „cifra infractionalitatii” uitand de imensa majoritate a romanilor care-si castiga painea cinstit, care aduc aportul lor de inteligenta la dezvoltarea umanitatii, care uimeste prin profesionalismul cu care desfasoara activitati economice-sociale-culturale cinstit, in tara si pe toate meridianele lumii.

In Italia, de exemplu, traiesc mai multi romani decat cei cativa amintiti la stiri. Pe ei nu ii pomeneste nimeni. De ce? Pentru ca nu au de ce sa ii pomeneasca, viata lor fiind prea putin interesanta pentru un jurnalist in cautare de senzational. Sa apari la stiri nu e intotdeauna un scop in viata, dat fiind ca prin natura lor stirile nu prezinta intotdeauna modele de urmat.

Al doilea motiv ar fi ca de ce atribui aceste sentimente doar diasporei, care contine si elementele antisociale de care vorbeam mai sus, si nu vorbesc si despre romanii din Romania. Cei care, de bine, de rau, au ramas in tara, muncesc in mod cinstit, fac fata cat de bine pot greutatilor. Cei care nu au uitat de datoria morala pe care Romania o are fata de diaspora. Departe de mine gandul de a-i ignora pe acesti oameni. Sunt romani, isi fac in mod cinstit datoria fata de Romania, sunt demni de a fi mentionati. Indiferent care este domeniul lor de activitate. Indiferent care este gradul lor de cultura. Prin ceea ce fac, contribuie la pastrarea identitatii noastre ca romani.
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 6:56 pm

Faptul ca in actul de identitate scrie „nationalitate romana” nu iti da doar drepturi. Si nu e vorba de un cuvant pus acolo ca sa fie.

Ce fel de roman e acela care nu respecta valorile romanesti?
Ce fel de roman e acela care nu are incredere in produsele romanesti, care nu respecta (daca nu are posibilitatea de a le promova) traditiile si cultura romaneasca?
Ce fel de roman e acela care isi bate joc de istoria nationala – indiferent cat de tentant ar fi pentru el acest lucru?
Ce fel de roman e acela caruia nu ii pasa de ceilalti romani?


Ce fel de roman e acela care acum se plange de degradarea morala la care s-a ajuns in Romania, si plange dupa binele din alte tari, ca peste 10 minute sa faca un gest antisocial (da, si aruncatul de resturi pe jos e un gest antisocial!).
Ce fel de roman e acela care se plange de nepasarea si nesimtirea celor din jur, dar la randul lui nu e dispus sa faca nimic pentru a fi altfel, pentru a schimba aceasta stare de fapt.
Ce fel de roman e acela care se plange de conducatori, desi nu se duce sa voteze?
Ce fel de roman e acela care prefera sa cumpere legume si fructe din import, in timp ce legumele si fructele autohtone se strica pe rafturi?
Ce fel de roman e acela care prefera sa mearga oriunde in strainatate la cumparaturi, in conditiile in care aceeasi marfa o poate gasi si la magazinele autohtone?
Ce fel de roman e acela care stalceste limba romana – si nu ma refer aici la cei care o fac din nestiinta, ci la cei care, dorind sa fie „trendy” si „cool” folosesc cuvinte imprumutate din alte limbi in locul cuvintelor care exprima acelasi lucru in limba romana.
Ce fel de roman e acela care prezinta evenimente istorice romanesti intr-o maniera cel putin dubioasa? Si ce fel de roman e acela care ii accepta primului asemenea prezentari?

E oare momentul sa brevetam termenul de „patriotism de opereta”?
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Minnie Dum Noi 08, 2009 7:21 pm

Pentru lectia pe care ne-o dau, romanii adevarati, de oriunde ar fi ei, merita tot respectul.

Exista o sectiune Oameni care au fost, oameni care sunt, oameni in care sunt prezentate personalitati care au contribuit la promovarea noastra ca neam in lume. Insa nu exista deocamdata nici o sectiune, nici un topic, in care sa se vorbeasca de oamenii obisnuiti, de realizarile lor, de modul in care se integreaza in comunitatea in care locuiesc (fie ea o comunitate din Romania sau una din diaspora), cu modul in care, in viata lor de zi cu zi fac sa fie pronuntat cu mandrie numele de roman, Romania, de origine romana. Poate ca e oportuna crearea unei astfel de sectiuni, care sa serveasca tuturor drept aducere aminte ca romanul, daca vrea, poate sa faca minuni, oriunde s-ar afla el.

***

Acum ramane insa o singura intrebare fara raspuns:
Vom reusi sa spargem aceasta imagine mediatica a unei Romanii plina de infractori si mizerie, vom reusi sa iesim din amorteala actuala si sa devenim o societate activa care reactioneaza la cel mai mic stimul negativ, la cel mai mic aspect antisocial intalnit, vom reusi sa gasim in sfarsit definitia „Interesului National” care ne va face sa actionam promt si uniti pe directia promovarii valorilor romanesti, asa cum au dorit inaintasii nostrii cand ne-au lasat cele 10 porunci?
Timpul ne va arata ca aceasta e doar o etapa trecatoare de involutie a coeziunii sociale care a ajuns la final.
Viitorul e al nostru si suntem singurii care putem sa-i modificam evolutia...

_________________

Acest material a aparut pentru prima data pe Forumul Octogonul (http://octogonul.myforum.ro/cetenia-romn-a-onoare-i-obligaie-vt698.html), semnat 'Administratia Forumului Octogonul'.
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Lun Noi 09, 2009 11:49 am

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum 945fe03664e49eca2528ea6

ISTORIA DRAPELULUI ROMANIEI

În jur de 1600, steagul Ţării Româneşti sub domnia lui Mihai Viteazul era alb având pictat un corb ce ţine în cioc o cruce dublă, stând deasupra unei ramuri de ienupăr verde, în timp ce steagul Moldovei sub Ieremia Movilă era roşu, cu bourul având stea între coarne şi flancat de două semilune, pictate galben; marginea steagului era bordisită cu galben şi avea înscris numele şi titulatura voievodului, precum şi data când a fost făcut.

Din steagurile datate în secolul al XVII-lea nu s-a mai păstrat nici unul "al ţării".
În schimb, există un interesant steag domnesc din vremea lui Mihnea al III-lea (1658-1659): pe fondul roşu închis, pictat cu aur, vulturul bicefal bizantin purtând coroană princiară, având ca suporţi doi lei rampanţi, totul încoronat cu o coroană arhiducală susţinută de doi îngeri; la partea superioară a pânzei era scris numele şi titulatura. "IO MIHAIL RADU CU MILA LUI DUMNEZEU DOMN AL UNGROVLAHIEI ŞI AL PĂRŢILOR MEGIEŞITE ARHIDUCE".
Un alt steag domnesc este cel al lui Constantin Brâncoveanu, iar acesta este posibil să fi slujit şi ca steag al ţării. Pe o faţă a pânzei era brodată stema Ţării Româneşti flancată de sfinţii împăraţi Constantin şi Elena cu inscripţia: "KONSTANTINUS BRANCOVAN, VALACHIAE TRANSALPINAE PRINCEPS, ANNO DOMINI 1698", iar, pe cealaltă faţă, scena Botezului Domnului.

În perioada domniilor fanariote apar pentru prima dată îmbinate pe un steag simbolurile heraldice ale celor două principate româneşti; aşa cum este cazul cu steagul din vremea lui Constantin Ipsilanti care, pentru scrută vreme (decembrie 1806-august 1807), a domnit în ambele ţări; mătasea steagului era de culoare albă.

Şi steagul folosit de Tudor Vladimirescu în timpul mişcării revoluţionare din 1821 a fost făcut pe modelul steagurilor ostăşeşti ale Evului Mediu. Pânza, din mătase albă, avea pictată, central, Sfânta Treime, flancată de doi sfinţi militari (Sf. Mucenic Gheorghe şi Sf. Theodor Tiron). Sub Sf. Treime, într-o cunună ovală din frunze de laur, era acvila cruciată a Ţării Româneşti şi, la stânga şi la dreapta stemei, erau scrise, cu litere chirilice versurile:

"Tot norodul românesc
Pe tine te proslăvesc
Troiţă de o fiinţă
Trimite-mi ajutorinţă.

Cu puterea ta cea mare
Şi în braţul tău cel tare
Nădejde de dreptate
Acum să am şi eu parte".

Sub stemă era înscrisă data când a fost citită Proclamaţia de la Islaz, socotită ca moment "oficial" al declanşării mişcării iniţiate de slujerul Tudor Vladimirescu. Pe lângă flamura propriu-zisă sunt de amintit şi ciucurii care erau atârnaţi de hampă, sub ogivă. Este vorba despre trei grupe de ciucuri, fiecare din acestea formate din fire împletite mai lungi, acoperite până la jumătate de fire mai scurte. Toţi aceşti ciucuri erau bicolori: roşu/albastru, galben/albastru şi galben/roşu, ansamblul lor creând impresia tricolorului.

Prima reunire a celor trei culori, ca benzi separate de culoare, ca simbol vexilologic nu al principatului Ţării Româneşti, ci al unităţilor miliţiei pământene şi al navelor comerciale, datează din 1834, pe timpul domniei lui Al.D.Ghica. Benzile erau dispuse pe orizontală, cu fâşia roşie la partea superioară şi cea albastră la partea inferioară. Pe galben, era pictată acvila cruciată, încoronată, ţinând în ghiare un buzdugan şi o spadă, înconjurată de o cunună ovală din frunze de stejar şi laur; în colţuri, erau pictate acvile. Pornindu-se de la Hatişeriful din 1834, prin care sultanul aproba cele trei culori ca simbol vexilologic, adepţii "Partidei Naţionale" vor vedea în acest tricolor simbolul naţional al tuturor românilor.
Fără îndoială că această opţiune a fost puternic influenţată de mişcarea naţională pe care noile forţe politice ale burgheziei o promovau în întreaga Europă, modelul vexilologic fiind cel francez: albastru, alb, roşu. După acest model, Belgia adoptă, la proclamarea independenţei sale, steagul negru, galben, roşu; revoluţionarii italieni - şi apoi statul italian - verde, alb, roşu etc.

În aceeaşi perioadă, a domniilor "Regulamentare", în Moldova, domnitorul Mihail Sturdza împarte şi el drapele şi stindarde noilor unităţi ale miliţiei pământene. Cele ale unităţilor militare moldovene sunt bicolore: pe pânza albastră sunt plasate la colţuri pătrate roşii. Pe aversul pânzei, în centru, era bourul moldovenesc cu stea între coarne şi coroana princiară, în timp ce pe revers era pictat Sf.Gheorghe călare, ucigând balaurul; pe pătratele roşii era monograma domnitorului, "M".

De notat că nici în această perioadă nu s-a ajuns încă la instituirea unui steag al "statului", principalul steag al ţării fiind cel al domnitorului. Steagul domnesc al lui Gheorghe Bibescu (1842-1848) era confecţionat din mătase roşie având marginile brodate cu flori de aur; central, un scut, timbrat cu coroana princiară, în care este acvila cruciată, scutul fiind susţinut de doi lei rampanţi; în spatele scutului sunt încrucişate o spadă şi un buzdugan, iar totul este plasat deasupra unei panoplii formate din steaguri, arme, ţevi de tun, tobe şi ghiulele. Pe reversul steagului este pictat Sf.Gheorghe călare, omorând balaurul.

În contextul revoluţionar al anului 1848, cu arborarea noilor drapele tricolore ca simboluri a unor state naţionale, şi revoluţionarii români, aflaţi la Paris la izbucnirea revoluţiei, vor arbora drapelul albastru, galben, roşu, cu albastru la hampă. Aşa va fi şi consfinţit, ca drapel naţional, prin Decretul nr. 252 al guvernului provizoriu de la Bucureşti, deşi, iniţial, apăruseră drapele tricolore cu benzile dispuse pe orizontală, aşa cum fuseseră ele arborate de revoluţionarii români din Ardeal la Adunarea Naţională de la Blaj din 26 aprilie. Nu ştim motivul pentru care ardelenii au ales dispunerea culorilor pe orizontală; este posibil să fi fost un mimetism după tricolorul verde, alb, roşu al revoluţionarilor maghiari. Ar mai fi de notat că, iniţial, tricolorul românilor ardeleni a fost albastru, alb, roşu, cu benzile pe orizontală, pe alb fiind scris cu auriu "VIRTUS ROMANA REDIVIVA" (Virtutea romană reînviată). În decursul revoluţiei, însă, treptat, toate drapelele românilor vor înlocui albul cu galben.

Ca drapel naţional, tricolorul se impune în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, dar în varianta dispunerii orizontale a benzilor de culoare. Primul steag din 1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră plasată sus, apoi, în a doua perioadă a domniei lui Cuza, fâşia roşie a fost dispusă la partea superioară.
Odată cu venirea domnitorului Carol I, din 1867, atât steagul ţării, cât şi drapelele şi stindardele unităţilor militare vor avea benzile dispuse pe verticală, cu albastru lângă hampă.
România se alinia astfel regulilor vexilologice europene pentru steaguri tricolore care au, toate, banda de culoarea cea mai închisă, culoarea
"rece", lângă hampă.

Articol preluat de la adresa
http://www.europafm.ro/europa-fm/concursuri/europa-fm-uneste-romanii/drapelul-romaniei.html
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Lun Noi 09, 2009 12:04 pm

Povestea imnului -----

"Deşteaptă-te române".

Versurile imnului naţional aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863) iar muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854).

Poemul "Un răsunet" al lui Andrei Mureşanu, redactat şi publicat în timpul Revoluţiei de la 1848 şi a fost pus pe note în câteva zile.

Pentru prima dată a fost cântat pe data de 29 iunie 1848 la Râmnicu Vâlcea.

Poemul va deveni imn sub titlul "Deşteaptă-te, române!", câştigându-şi instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic şi mobilizator pe care-l conţine.

Începând din 1848, "Deşteaptă-te, române!" a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), cât şi în cel al primului şi celui de-al doilea Război Mondial.

Imediat după instaurarea dictaturii comuniste la 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forţat să abdice, "Deşteaptă-te, române!", ca şi alte marşuri şi cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare.

Pe 22 Decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, imnul a revenit pe buzele românilor.

Mesajul imnului "Deşteaptă-te, române!" este în acelaşi timp social şi naţional; social, deoarece impune o permanentă stare de vigilenţă pentru a asigura tranziţia către o lume nouă; naţional, deoarece alătură această deşteptare tradiţiei istorice. Imnul conţine acest sublim "acum ori niciodată", prezent în toate imnurile naţionale, de la "paion"-ul cu care grecii au luptat la Marathon şi Salamina până la "Marseilleza" Revoluţiei franceze.

Pe lângă acest imn, românii mai au "Hora Unirii", scris în 1855 de Vasile Alecsandri (1821-1890), care a fost cântat în timpul unirii Principatelor (1859) şi, în general, în toate ocaziile când românii aspiră la uniune şi armonie. "Hora Unirii" este cântat pe ritmul unui dans lent, dar energic, ce reuneşte întreaga adunare. Dansul în cerc (hora) este el însuşi un vechi ritual, simbolizând comunitatea spirituală, egalitatea şi dorinţa românilor de a trăi laolaltă.

Versurile imnului de stat al României:

"DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE!"

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţa-n libertate ori moarte!" strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne de Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Mar Noi 10, 2009 9:48 am

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum 934457a8c2f42ab1436900a2119d8c89 DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA -
Unirea Ţării Româneşti cu Moldova,realizată pe 24 ianuarie 1859,reprezintă actul politic care stă la baza României moderne şi a formării naţiunii române.Drumul deschis de această unire în 1859 va conduce către realizarea României Mari în 1918.

Într-un context politic european devenit favorabil Unirii, mai ales după înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei (1853-1856) de către forţele aliate anglo-franco-piemonteze, pasoptistii din Moldova şi Ţara Românească au putut pune în aplicare un plan care-i va reuni pe români sub un singur nume.

După revoluţia din 1848, Unirea a devenit problema centrală a vieţii politice româneşti, punând în mişcare intelectualii vremii dar şi oamenii simpli.
Pe 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Iaşi l-a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.
După alegerile din Moldova, au urmat cele din Ţara Românească, de la Bucureşti. Adunarea electivă de aici şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.

În dimineaţa zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 11:00, reprezentanţii partidei naţionale au propus ţinerea unei şedinţe secrete pentru desemnarea candidatului. Propunerea făcută de Vasile Boerescu a fost Alexandru Ioan Cuza.

În Adunarea electivă, toţi cei 64 de participanţi au votat pentru ca domnul Moldovei să devină şi cel al Ţării Româneşti.
Deşi teoretic unirea a fost înfăptuită, practic lipsea recunoaşterea ei din partea celorlate ţări.

Imediat după 24 ianuarie 1859, Cuza s-a luptat pentru obţinerea recunoaşterii de către puterile garante a dublei sale alegeri şi desăvârşirea unităţii politice şi administrative a noului stat naţional.

În martie 1859, reprezentanţii Franţei, Rusiei, Sardiniei, Prusiei şi Angliei au recunoscut oficial pe Alexandru Ioan Cuza drept singurul domn al Principatelor.

.............................
Material preluat si prelucrat de pe site-ul Europa FM
[/size]http://www.europafm.ro/stiri/interne/24-ianuarie-ziua-unirii-principatelor-romane~n25015/
...........................

Marele domnitor Alexandru Ioan Cuza are o semnificatie deosebita pentru noi , cei de pe acest forum , fiind - conform legendei - intemeietorul serviciului secret numit OCTOGONUL.

Aducem gandul nostru bun si o lacrima de Lumina in amintirea marelui roman care a initiat procesul de refacerea , pe baze moderne, a statului .

.........................................................................................................................................................
(2)...continuarea articolului

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum 26bac80f27b12659c6ce6d99237d7853

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ioan I, (n. 20 martie 1820, Huşi, Moldova, astăzi în România – d. 15 mai 1873, Heidelberg, Germania) a fost primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România. A participat activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării Româneşti, înfăptuindu-se astfel unirea celor doua ţări române.
Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea unirii de către puterea
suzerană şi puterile garante şi apoi pentru desăvârşirea unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unităţii contituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare şi un singur guvern.

Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliţie a partidelor vremii, denumită şi Monstruoasa Coaliţie, din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacţionat astfel faţă de manifestările autoritare ale domnitorului.

Primii ani de viaţă

Născut în Huşi, Cuza a aparţinut clasei tradiţionale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza (care a fost de asemenea un proprietar de pământ în judeţul Fălciu) şi al soţiei sale, Sultana (sau Soltana), o membră a familiei Cozadini de origini fanariote.
Alexandru primeşte o educaţie europeană, devenind ofiţer în armata moldovenească şi ajungând la rangul de colonel. S-a căsătorit cu Elena Rosetti în 1844.

În anul 1848, anul revoluţiilor europene, Moldova şi Ţara Românească au fost şi ele cuprinse de această febră. Revolta moldovenilor a fost suprimată repede, dar în Ţara Românească revoluţionarii au preluat puterea şi au guvernat pe timpul verii. Tânărul Cuza a jucat un rol suficient de proeminent pentru a i se evidenţia înclinaţiile liberale, avute în timpul episodului moldovenesc, astfel că este transportat ca prizonier la Viena, de unde a fost eliberat cu ajutor britanic.

Revenind în Moldova în timpul domniei Prinţului Grigore Alexandru Ghica, a devenit ministru de război al Moldovei, în 1858, şi a reprezentat Galaţiul în divanul ad-hoc de la Iaşi.
Cuza a fost un proeminent politician şi a susţinut cu tărie uniunea Moldovei şi Valahiei. A fost nominalizat în ambele ţări de către Partida Naţională, care milita pentru unire, în defavoarea unui prinţ străin. Profită de o ambiguitate în textul Tratatului de la Paris şi este ales domn al Moldovei pe 17 ianuarie 1859 (5 ianuarie după calendarul iulian) şi în Ţara Românească pe 5 februarie 1859 (24 ianuarie după calendarul iulian).

Elena Cuza


Elena Cuza se înrudea cu neamul Sturdzeştilor, al Balşilor şi al Cantacuzinilor.
Judecând după portretul oficial realizat de Szathmary, când avea 38 ani, putea fi socotită cu greu o femeie frumoasă. Era foarte mică şi subţire, cu o expresie severă, cu ochi negri şi duşi în fundul capului. Era foarte timidă, lipsită de farmec şi feminitate. Educaţia ei urmase calea obişnuită în epocă: guvernantă franceză şi germană, pensionul Buralat, anturajul social şi literar al matusii sale Agripina Sturdza, din Iaşi.


În 1844, ea l-a întâlnit, s-a îndragostit şi s-a căsătorit cu Alexandru Ioan Cuza. El era o fire extrovertită, impulsivă, care se simţea bine printre oameni, foarte galant cu femeile.
Ea era o introvertită, cu o mulţime de inhibiţii. Slabele şanse ca acest mariaj să meargă au fost anulate de la început de incapacitatea Elenei de a-i oferi un urmaş soţului ei şi de faptul că a pus datoriile faţă de mamă înaintea celor faţă de soţ.
La 30 aprilie 1844 scria: „Crede-mă, mamă, noile sentimente pe care le am faţă de soţul meu nu mă vor împiedica să te iubesc.” După ce s-au căsătorit, ei s-au stabilit în modesta casă, a părinţilor lui Cuza, Ion şi Sultana, din Galaţi.[6]

Deşi Cuza şi soţia sa, nu au avut copii, ea i-a crescut ca pe proprii săi copii pe cei doi fii avuţi cu amanta lui, Elena Maria Catargiu-Obrenović: Alexandru Ioan Cuza (născut între 1862 şi 1864 - 1889) şi Dimitrie Cuza (1865 - 1888) care s-a sinucis.

A împărtăşit cu stoicism exilul soţului detronat şi, după moartea acestuia la 16 mai 1873, „i-a păstrat memoria cu o extraordinară devoţiune, neîngăduind să se rostească un singur cuvânt despre slăbiciuni pe care le cunoştea, le îngăduise şi-o spunea cu mândrie – le iertase, ca singura care pe lume putea să aibă acest drept.”


Înfăptuirea unirii


CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum 0c6be95a8eefc384afce46ab52452878

Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească.
Totuşi, unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală şi economică între cele două ţări. Procesul a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova şi Ţara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. Votul popular favorabil unirii în ambele ţări, rezultat în urma unor Adunări ad-hoc în 1857 a dus la Convenţia de la Paris din 1858, o înţelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult formală între cele două ţări, cu guverne diferite şi cu unele instituţii comune.
La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti, aducându-le într-o uniune personală. În 1861, cu ajutorul unioniştilor din cele două ţări, Cuza a unificat Parlamentul şi Guvernul, realizând unirea politică.
După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constituţia adoptată în acel an a denumit noul stat România

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza

Domnia lui Cuza Vodă stă sub semnul unei nerăbdătoare dorinţe de a ajunge din urma Occidentul, dar efortul domnului şi al sprijinitorilor săi întâmpină rezistenţa forţelor conservatoare şi a inerţiilor colective.
Mai grav, el stă sub semnul provizoratului, căci domnia lui Cuza este percepută ca pasageră; ţara a vrut un domn străin, l-a acceptat însă pe cel autohton, dar n-a renunţat la vechea doleanţă; în aşteptarea contextului prielnic, ea îngăduie un provizorat

După Convenţia de la Paris din 1858, marile puteri au lăsat guvernul fiecărui principat în grija unei comisii provizorii, formate din trei caimacani, până la alegerea domnitorilor.
Principala atribuţie a comisiilor era aceea de a supraveghea alegerea noilor adunări elective. Campania electorală din Moldova a dus la alegerea unei adunari favorabile unirii. Unioniştii moldoveni au putut impune cu uşurinţă candidatura la domnie a colonelului Alexandru Ioan Cuza, care a fost ales domn cu unanimitate de voturi la 5/17 ianurie 1859.
Ideea alegerii domnului moldovean şi la Bucureşti a fost oficial sugerată muntenilor de către delegaţia Moldovei, care mergea spre Constantinopol pentru a anunţa rezultatul alegerii de la Iaşi. În Ţara Românească, adunarea a fost dominată de conservatori, care erau însă scindaţi. Nepuntându-se pune de acord asupra unui candidat propriu, conservatorii munteni au sfârşit prin a se ralia candidatului Partidei Naţionale care a fost ales la 24 ianuarie/5 februarie 1859, domn al Ţării Româneşti.
Astfel, românii au realizat de facto unirea, punând la 24 ianuarie 1859, bazele statlui naţional modern român.
Sprijinul lui Napoleon al III-lea a fost decisiv pentru dezarmarea opoziţiei Turciei şi Austriei faţă de dubla alegere, astfel că la 1/13 aprilie 1859 Conferinţa de la Paris a puterilor garante dădea recunoaşterea oficiala a faptului împlinit de la 24 ianuarie 1859.

Conform deciziei Convenţiei de la Paris, se înfinţează la 15 mai 1859 Comisia Centrală la Focşani, ce avea ca scop redactarea primului proiect de Constituţie din istoria modernă a României şi realizarea altor proiecte de unificare legislativă a Principatelor. Proiectul de Constituţie nu a fost aprobat însă de domnitorul Cuza, Comisia Centrală din Focşani fiind desfiinţată în februarie 1862.


Reformele lui Cuza

După realizarea unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi colaboratorul său cel mai apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, apoi prim-ministru al României), iniţiază importante reforme interne: secularizarea averilor mânăstireşti (1863), reforma agrară (1864), reforma învăţământului (1864) ş.a., care au fixat un cadru modern de dezvoltare al ţării.

Întâmpinând rezistenţă din partea guvernului şi a Adunării Legiuitoare, alcătuite din reprezentanţi ai boierimii şi ai marii burghezii, precum şi a bisericii, în înfăptuirea unor reforme, Cuza formează, în 1863 un guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care realizează secularizarea averilor mânăstireşti (decembrie 1863) şi dizolvă Adunarea Legiuitoare (2 mai 1864).
În acelaşi an, Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit, o nouă constituţie şi o nouă lege electorală, menită să asigure parlamentului o bază mai largă, şi decreteaza (14 august 1864) legea rurală concepută de Kogălniceanu.
În timpul domniei lui Cuza a fost conceput codul civil şi codul penal, legea pentru obligativitatea învăţământului primar şi s-au înfiinţat primele universităţi din ţară, respectiv cea de la Iaşi (1860), care azi îi poartă numele, şi cea de la Bucureşti (1864).
Tot în această perioadă a fost organizată şi armata naţională.

Reforma fiscală

Reforma fiscală a fost materializată prin instituirea impozitului personal şi a contribuţiei pentru drumuri, generalizată asupra tuturor bărbaţilor majori, printr-o nouă lege a patentelor, prin instituirea impozitului funciar şi alte măsuri care au făcut ca la sfârşitul anului 1861, în preajma deplinei lor unificări administrativ-politice, Principatele Unite Române să fie dotate cu un sistem fiscal modern.
S-ar mai putea adăuga, pe plan cultural, „importanta iniţiativă a guvernului moldovean al lui Mihail Kogălniceanu, care a instituit, în toamna anului 1860, prima universitate a ţării, cea ieşeană.”Reforma agrara

Dezbaterile înverşunate care au avut loc în vara anului 1862 în privinţa proiectului de reformă agrară propus de conservatori şi adoptat de majoritate, dar nesancţionat de domnitor, au dovedit că maleabilitatea de care dădeau dovadă o bună parte dintre conservatori, în privinţa adoptării unui program general de reforme, nu concorda cu acceptarea de către ei a unei reforme agrare în sensul programelor revoluţionare de la 1848.
De aceea, în anii imediat următori ai unificării administrative, nu s-a putut trece brusc la reforma agrară, ci s-a continuat, pentru o perioadă de timp, să se adopte reforme pe linia organizării moderne a statului, deoarece acestea nu întâmpinau opoziţia conservatorilor, încă stăpâni pe majoritatea mandatelor din adunare, datorită sistemului electoral restrictiv.
Reorganizarea departamentelor, legile pentru construirea căilor ferate, constituirea Consiliului superior al instrucţiunii publice, un regulament de navigaţie, organizarea corpului inginerilor civili, reorganizarea Şcolii de silvicultură şi o serie de măsuri premergătoare unei secularizări a averilor mănăstireşti au reprezentat, în această perioadă, concretizările planului de reforme.

Din momentul în care conducerea guvernului a fost preluată de Mihail Kogălniceanu, aducerea din nou în dezbatere a reformei agrare a dus la izbucnirea unui violent conflict între guvern şi majoritatea adunării.
A urmat dizolvarea adunării, pe calea loviturii de stat. Lovitura de stat a sporit puterea domnitorului Cuza, şi totodată a înlăturat monopolul politic al conservatorilor asupra majorităţii în adunare.
Sancţiunea poporului prin plebiscit şi recunoaşterea noii stări de lucruri de către puterea suzerană şi puterile garante au creat posibilitatea decretării Legii rurale în sensul programului paşoptist, desfiinţându-se relaţiile feudale în agricultură şi procedându-se la o împroprietărire a ţărănimii clăcaşe.

Prin Legea rurală din 14/26 august 1864, peste 400.000 de familii de ţărani au fost împroprietărite cu loturi de teren agricol, iar aproape alţi 60.000 de săteni au primit locuri de casă şi de grădină.
Reforma agrară din 1864, a cărei aplicare s-a încheiat în linii mari în 1865, a satisfăcut în parte dorinţa de pământ a ţăranilor, a desfiinţat servituţile şi relaţiile feudale, dând un impuls însemnat dezvoltării capitalismului. Ea a reprezentat unul din cele mai însemnate evenimente ale istoriei României din secolul al XIX–lea

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum 6a0122d5944382d99daaff07b04df71dMihail Kogălniceanu

Alte reforme


În timpul guvernului condus de Mihail Kogălniceanu, s-a trecut la etapa hotărâtoare a înfăptuirii reformelor.
Astfel, primul demers făcut, într-o direcţie în care guvernul ştia că nu avea să întâmpine opoziţie pe plan intern, a fost acela al secularizării.
La 13/25 decembrie 1863, la propunerea guvernului, adunarea a votat secularizarea averilor mănăstireşti cu 93 de voturi contra 3. Era o măsură de însemnătate majoră, datorită căreia era recuperat peste un sfert din teritoriul naţional.
Apoi au fost elaborate şi promulgate Legea contabilităţii, Legea consiliilor judeţene, Codul Penal şi Legea instrucţiunii publice, precum şi crearea Consiliului de Stat. Tot acum se înfiinţează Şcoala Naţională de Arte Frumoase, la Bucureşti, la conducerea căreia este desemnat Theodor Aman şi se realizează, în premieră, o
Şcoală de Medicină Veterinară.

Analizând suita de evenimente, unele cu caracter realmente revoluţionar, se poate spune că sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza au fost puse bazele statului unitar român modern. Practic, nu există domeniu de activitate economică, social-politică, culturală, administrativă sau militară din ţară, în care Cuza să nu fi adus îmbunătăţiri şi înnoiri organizatorice pe baza noilor cerinţe ale epocii moderne.

Abdicarea şi exilul

Cuza începe să fie suspectat de liberalii radicali, care ulterior au făcut cartel cu conservatorii, că ar intenţiona să instituie un regim personal; acest fapt a slăbit poziţiile domnitorului şi a animat activitatea monstruoasei coaliţii, hotărâtă să-l înlăture.
Complotiştii au reuşit să-şi realizeze planurile atrăgând de partea lor o fracţiune a armatei (colonelul C. Haralambie, maiorul D. Lecca ş.a.), şi l-au constrâns pe domnitor să abdice în noaptea de 10/22-11/23 februarie 1866.
La această abdicare a contribuit chiar Al. I. Cuza, care nu numai că nu a luat măsuri în privinţa factorilor reacţionari, ci, într-un discurs, se arăta dispus să renunţe la tron în favoarea unui principe străin (fapt susţinut şi de o scrisoare adresată unui diplomat străin).
A fost instituită o locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie din partea armatei. Conducerea guvernului a revenit lui Ion Ghica;
Apoi Senatul şi Comisia au proclamat ca domnitor pe Filip de Flandra, din casa domnitoare belgiană, dar acesta nu a acceptat coroana.

Provizoratul locotenenţei domneşti a luat sfârşit abia după ce Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a acceptat să devină principe al României, la 10 mai 1866.

........................................
articol preluat si editat dupa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza

.......................................


Sa pastram in inima pentru totdeauna imaginea marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza care a fost fondatorul României moderne si domnul Principatelor Unite

...................................................................................................................................................................................................................
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Mar Noi 10, 2009 12:07 pm

ROMANI CARE AU SCHIMBAT FATA LUMII ... STIINTIFICE

Ne zbatem in lipsuri, palmuiti de ignoranta administratiei nationale, cautand solutii de a scapa de CRIZA MONDIALA actuala.
In schimb "uitam" mereu sa valorificam o valoare nationala imensa - INTELIGENTA si INVENTICA ROMANEASCA. Cedam mult prea usor aceasta imensa valoare nationala catre terti, stigmatizam si marginalizam valoarea cea mai mare pe care o are acest popor - puterea de creatie - acceptam mult prea usor ca educatia, cercetarea, valorificarea inventiilor sa fie doar o activitate individuala, fara ca STATUL, ADMINISTRATIA NATIONALA (guvernul si administratiile locale), noi toti - prin dreptul pe care il avem ca si contribuabili platitori ai impozitelor legale - sa intervenim in sprijinirea, dezvoltarea si introducerea beneficiilor acestei activitati in circuitul economic national.
Dimpotriva - stigmatizam la "comanda mediatica si politica" strigatul disperat al inteligentei romanesti ajunsa sa functioneze "in regim de avarie" fara sa realizam ca astfel condamnam viitorul copiilor nostrii.
Aceasta imensa valoare nationala - geniul creatiei - este recunoscuta acum oficial in lume, desi se stia acest lucru cu mult timp in urma.

John Simmons in cartea sa - 100 cei mai mari savanti ai lumii - arata ca 6% dintre primii 100 de mari genii ale lumii, incepand de la Euclid si Arhimede pana astazi, au provenit din Romania (H. Coanda, Traian Vuia, Hermann Julius Oberth, Nicolae Paulescu, Gugu Constantinescu, George Palade) . O populatie care reprezinta doar 0,3 % din umanitate a dat 6% din geniile lumii.
As adauga aici si pe istro-romanul Nicolai Tesla pentru a imbunatati raportul prezentat mai sus - n.a.
H.Coanda - romanii au dat umanitatii mai multe genii la mia de locuitori decat orice alta natiune a lumii. - din interviul dat de scriitorul Pavel Corut la emisiunea Acces Direct - Descoperiri in M-tii Bucegi , partea a 3-a. ]https://www.youtube.com/watch?v=X4Jmt3DXMTI&feature=related[/b] [size=9]

Impreuna cu un user am redactat materialul care urmeaza.
Nu intamplator domnul Iustin Capra se afla in penultima pozitie, ci pentru a arata ca inventiile lui nu au fost puse in valoare in nici un fel - desi , ca sa dau un exemplu - productia de vehicule utilitare de mic litraj ar putea relansa activitatea agricola individuala.
Nu intamplator pe ultima pozitie se afla domnul Ion Basgan ci pentru a arata ca inventiile domniei sale pot aduce in Romania si implicit statului roman suma de 8,4 miliarde de dolari - datorie pe care o au marile companii petroliere fata de celebrul inventator pentru ca au utilizat inventiile sale. Satul roman nu a facut mai nimic in acest sens. Iar daca se va gasi o echipa de avocati de geniu care sa recupereze cumva aceste valori - cum a fost si cea care a recuperat zona petroliera din jurul Insulei Serpilor - se va gasi totdeauna un politician iresponsabil care sa o faca cadou unei firme de apartament - pentru ca apoi sa se vaite public ca "Statul nu mai are bani pentru educatie, cercetare, sanatate, justitie, armata" etc. etc.
Multumesc userului care m-a ajutat la redactarea materialului urmator iar Administratia Forumului Octogonul multumeste anticipat userilor care vor trimie pe adresa redactiei materiale care fac referire la munca de cercetare si inventica a romaneasca. Aceste materiale vor fi publicate in continuarea acestui elogiu adus geniului si puterii de creatie a romanilor.
Octasim
Minnie
Minnie
********
********

Mesaje : 103
Data de inscriere : 30/10/2009

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Despre imnurile de pana acum

Mesaj  Minnie Mar Noi 10, 2009 8:39 pm

Intre timp mi-a venit o idee (atentie, am idei, pazea! Very Happy ). Sa iau toate imnurile pe care le-a avut Romania de-a lungul timpului si sa selectez ideile din ele. Ma voi folosi de informatiile de pe Wikipedia.

Ce va rog pe voi, sa imi spuneti, din punctul vostru de vedere, in ce masura ideile din imn s-au identificat cu perioada in care el a fost in vigoare. Si, in masura in care stiti, care a fost evenimentul istoric care a marcat trecerea de la un imn la altul. (Daca la primele treceri e destul de evident, la celelalte recunosc ca nu ma mai descurc).

Pentru primul imn (1862-1884), "Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale Prinţul Domnitor" nu am gasit prea multe detalii. Nu stiu nici macar cum suna melodia si nici daca a avut vreodata versuri. Orice ajutor pe care mi-l puteti da in aceasta directie e binevenit.

Al doilea imn (Imnul Regal, 1884-1948), are versurile scrise de Vasile Alecsandri. Sunt 6 strofe, din care in 3 se vorbeste de rege si coroana si in celelalte 3 de natiunea romana. Ideile prezente sunt:
'traiasca regele', '[rege] de tara iubitor', '[rege] aparator de tara', 'fie [regele] peste noi' sustine dumnezeule monarhia, 'traiasca patria cat soarele', '[patria este] rai vesel pamantesc', fie sa avem eroi in tara, dumnezeule ocroteste Tara Romana.

Al treilea imn (Zdorbite catuse, 1948-1953), are versurile scrise de Aurel Baranga. Sunt 3 strofe, in care se vorbeste de situatia din epoca. Ideile sunt 'in frunte-i mereu muncitorul', poporul e 'stapan pe destin', 'traiasca republica noastra', 'muncitori si tarani si ostasi', 'zidim Romania', 'in laturi cu putredul vechi stavilar'.

Al patrulea imn (Te slavim, Romanie!, 1953-1977) are versurile scrise de Dan Desliu. Sunt 3 strofe + refren. Ideile sunt: [Romania este] 'pamant parintesc', cu 'mandre plaiuri' si 'cer pasnic', cu 'strabuni eroi' care au avut un 'vis minunat' implinit in epoca imnului, poporul roman 'infratit fi-va vesnic' cu 'poporul sovietic eliberator', mergem spre leninism, 'urmam cu credinta partidul', 'faurim socialismul', cladim uzine, sporim productia agricola, vrem pace, dar daca ne vor calca dusmanii, ii vom infrange, 'traiasca Republica Populara Romana' puternica si libera.

Al cincilea imn (Trei culori, 1977-1989) are versurile adaptate dupa cantecul patriotic 'Trei culori', scris de Ciprian Porumbescu. Voi evidentia ideile din imn care sunt comune cu cele din vechiul cantec patriotic. Ideile sunt: 'trei culori' (referire la steag), popor viteaz, 'in lupta triumfator', 'sa traim stapani in tara', 'gloriosul meu popor', suntem un popor 'strans unit si muncitor, liber', 'partidul ne uneste', 'socialismul se cladeste prin elan muncitoresc', pentru onoarea patriei 'vrajamsii-n lupta-i zdrobim', dar vrem sa traim in pace cu celelalte popoare, "Romanie mandra', sa dainuiesti si sa stralucesti in 'comunista era'. In poezia originala se fac asocieri intre culorile steagului si 'focul vitejiei', 'aurul campiei' si 'al nostru cer'.

Al saselea imn (Desteapta-te, romane!, 1989 - prezent) are versurile scrise de Andrei Muresanu (in timpul revolutiei de la 1848). Istoria (oficiala) a acestui imn este prezentata pe Wikipedia. Nu o mai reiau. Are 11 strofe (... s-a gandit cineva sa faca un clasament al celor mai lungi imnuri de stat?), dar la ocazii se canta doar strofele 1,2,4,11. Voi enunta ideile care apar in strofele care se canta si apoi si ideile din poezie (care nu sunt cantate in imn). Asadar, in imn se vorbeste despre: 'desteapta-te romane... acum ori niciodata', 'croieste-ti alta soarta', 'sa dam dovezi in lume' despre latinitatea noastra ca popor, numele lui Traian 'triumfator in lupte' (aici ar fi de vorbit despre felul in care s-a perpetuat de-a lungul timpului personalitatea imparatului roman Traian in constiinta populara romaneasca), 'Mihai, Stefan, Corvine' - maretii stramosi (din fiecare principat cate unul), 'viata-n libertate sau moarte', 'oastea e crestina', 'deviza-i libertate', 'scopul ei preasfant', 'murim mai bine-n lupta, cu glorie... decat sa fim scavi'. Alte idei prezente in poezie, dar care nu fac parte din imnul cantat la ocazii festive: stramosii au fost nimiciti din cauza dezbinarii, dar noi vom fi 'pururea frati', mama (tara) isi blesteama fii vanzatori, nu a fost doar amenintarea semilunei la identitatea natinala, ci in momentul scrierii poeziei a aparut si amenintarea 'cnutei' care incearca 'sa ne rapeasca limba', 'romani... acum ori niciodata uniti-va' .

Ca o curiozitate, legea prin care 'Desteapta-te, romane!' a fost adoptat ca imn national este Legea 75/1994, cand a fost abrogata si legea 33/1977 (care prevedea ca imnul Romaniei este 'Trei culori').
____
articol aparut initial in sectiunea http://octogonul.myforum.ro/imnul-national-al-romaniei-vt578.html , sub semnatura Minnie
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Vin Noi 13, 2009 12:01 pm

CAND O ZBURA(T) PORCU' ...


Engage Picard... Engage.
Ca pasionat al filmelor si cartilor SF vizionez ultimile imagini din indragitul serial StarTrek. Imi aprind o tigara si-mi fac curaj sa comut pe un post romanesc in speranta ca voi da de stiri si nu de eternele telenovele sudamericane sau de talk-shouri fara subiect . Dar ghinion , dau de continuarea unei telenovele mediatice in care imaginea Romaniei este iar terfelita ....
.....................
Cotidianul american New York Times lansează o ipoteză şocantă: virusul H1N1 care provoacă îmbolnăvirea cu gripa porcină ar putea proveni din România! Ziarul din SUA scrie că porcii companiei americane Smithfield Food, care are filiale şi în ţara noastră, ar putea avea legătură cu actuala gripă.
http://www.transilvaniaexpres.ro/stiri/ny-times-virusul-h1n1-ar-putea-proveni-din-romania

"Smithfield detine si o parte din ferma (mexicana - n.r.) de porci localizata foarte aproape de locul in care specialistii ONU investigheaza o posibila legatura intre porci si noua gripa H1N1, care afecteaza omul. Avand in vedere ca originile exacte ale virusului sunt inca necunoscute, Smithfield a subliniat ca aceasta gripa nu a afectat niciun angajat al sau si niciun animal", precizeaza publicatia de peste Ocean.

NY Times constata ca "abordarea globala" a Smithfield este evidenta. In mai putin de cinci ani, Smithfield a reusit sa isi creeze sustinatori in randul politicienilor din Romania si Polonia, a absorbit sume mari din fondurile pentru agricultura ale UE si a reusit sa invinga orice opozitie pe plan local, creand un conglomerat de crescatorii de porci, dotate cu sisteme de hranire, grajduri controlate climatic si abatoare (dotarile respective erau deja in dotarea COMTIM din care provine o mare parte din baza materiala a Smithfield in Romania n.a.).

Ilie Sarbu a mentionat ca articolul poate fi interpretat si ca un atac grav la industria carnii de porc din Romania, dar si ca un atac politic. “Probabil, cineva urmareste sa dea un atac mortal industriei carnii de porc din Romania. De asemenea, poate fi si un atac politic, care nu stim ce ascunde”, a spus Ilie Sarbu.

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/129838/NY-Times-Fermele-de-porci-Smithfield-din-Romania-ar-putea-avea-legatura-cu-virusul-H1N1.html

Ion Bazac a concluzionat că este "o mare porcărie". La rândul său, directorul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", prof. dr Adrian Streinu-Cercel, a explicat că cinci gene din cele opt ale virusului provin de pe continentul nord-american.

http://www.jurnalul.ro/stire-observator/gripa-porcina-ar-veni-din-romania-506754.html


...............................................................................................................................................
Nu pot sa-mi dau seama daca aceste atacuri mediatice asupra imaginei Romaniei sunt intamplatoare sau voite. Dupa o campanie antiromaneasca italiana , unde romanii au fost socotiti „nocivi” in bloc , in care s-au luat masuri dure , care au ajuns pana la nivelul legislativului italian , iata ca acum suntem „nocivi” ca romani si in Statele Unite.
A fost nevoie de contramanifestatii ale romanilor din Italia si de actiuni pe linie diplomatica pentru ai convinge pe italieni ca romanii sunt urmasii celor de pe columna lui Traian care strajuieste de aproape 2000 de ani Roma si nu etnia care intamplator si ocazional are si pasaport romanesc , etnie care ne-a ucis in Ungaria un valoros handbalist.
Numai ca noi romanii nu ne-am apucat sa acuzam in bloc Ungaria ci am fost alaturi de durerea maghiarilor care l-au indragit si apreciat, ca si noi, pe valorosul handbalist. Chestie de abordare a relatiilor intereuropene si de educatie , poate.
Acum , degradarea imaginii Romaniei ,daca nu a mers cu infractorii etnici, apare din filmele SF - varianta porcilor zburatori.
De ce zburatori ? Pentru ca pentru un prestigios cotidian international ca New York Times, ar fi trebuit sa fie clar ca o astfel de acuzatie trebuie sa fie fondata pe realitate , pe fapte.
Ori nu avem contaminare in zona de crestere si prelucrare a porcului din zona combinatului de la Timisoara , nu avem contaminare la operatiile de transport rutier de la Timisoara la Constanta , la hamalii din port care au incarcat un eventual vapor cu destinatia Mexic/Statele Unite, nu avem contaminare la nivelul echipajului carea deservit vaporul iar in Romania nu exista nici un caz de gripa de tip A.
Mai mult , se stie ca exportul spre Statele Unite este supravegheat de cele mai drastice reguli , mai ales in zona produselor alimentare , cu standarde de siguranta alimentara ridicate uneori la nivelul standardelor folosite la NASA – si totusi nicaieri pe acest lung traseu nimeni nu a descoperit vre-o neregula , vre-un semnal de alrma.
Si atunci ramane o singura varianta care sustine varianta acuzatiei emisa de prestigiosul editorial american – TELEPORTAREA PORCULUI.
Adica patronul firmei Smithfield din Tmisoara s-a urcat calare pe porcul contaminat , si-a atins partea stanga a pieptului si a rostit raspicat ,gandind la o destinatie americana: engage Picard. Sau mai bine zis ENGAGE PORCARD.
………
Unii vor zice ca fac mishto de stilul de viata American , pentru ca ei americanii sunt oameni ai viitorului , viseaza la un viitor luminos si-si boteaza cele mai importante obiective cu nume sonore din seriale indragite – asa cum armata Americana si-a botezat cel mai faimos portavion cu numele “Enterprise”. Nu , nici gand de asa intentie.
Dar ca roman pot gandi in aceiasi termeni in care a scris prestigiosul editorial american New York Times cand a acuzat Romania intr-o problema atat de grava si serioasa ca pandemia declanshata de gripa de tip A. Pentru ca indiferent de justificarile specialistilor care vor demonstra eroarea , raul a fost facut si a fost lansat mediatic sentimentul de antipatie fata de Romania si romani la nivelul cetateanului american ,a societatii americane care a suferit in aceasta perioada , care a pierdut vieti omenesti prin gripa de tip A. Iar efectele pot fi oricand preluate dupa un modelul deja testat ,modelul italian .
Lumea a uitat insa de informatia :
vineri, 24 aprilie 2009
SUA - Armata americana investigheaza disparitia unor flacoane care contineau un virus mortal. Dintr-un laborator de cercetari privind armele biologice din Maryland au disparut trei sticlute care contineau virusul encefalitei ecvine de Venezuela, insa oficialii armatei sustin ca nu este vorba despre un act terorist. Anchetatorii nu stiu unde se afla flacoanele. Exista ipoteze ca acestea ar fi fost distruse dupa ce unul dintre frigiderele laboratorului s-a defectat.
www.cancan.ro/2009-04-24/Au-pierdut-flacoanele-cu-un-virus-mortal.html+laborator+armata+americana+furt&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro" target="_blank" rel="nofollow">www.cancan.ro/2009-04-24/Au-pierdut-flacoanele-cu-un-virus-mortal.html+laborator+armata+americana+furt&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro" target="_blank" rel="nofollow">http://74.125.77.132/search?q=cache:pFDkE99ilYsJ:www.cancan.ro/2009-04-24/Au-pierdut-flacoanele-cu-un-virus-mortal.html+laborator+armata+americana+furt&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
sau varianta de la CNN in engleza din data de 22 Aprilie 2009

www.cnn.com/2009/US/04/22/missing.virus.sample/+Maryland+US+army+biologic+lab&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro" target="_blank" rel="nofollow">www.cnn.com/2009/US/04/22/missing.virus.sample/+Maryland+US+army+biologic+lab&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro" target="_blank" rel="nofollow">http://74.125.77.132/search?q=cache:ejs36OY4UD4J:www.cnn.com/2009/US/04/22/missing.virus.sample/+Maryland+US+army+biologic+lab&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
care precizeaza :
Cele trei flacoane cuprind monstre de encefalita ecvină venezueleană, un virus care imbolnaveste caii si poate fi tranmis la om de tantari. În 97 la sută din cazuri, om cu virusul sufera simptome asemănătoare gripei, care poate fi mortală, în aproximativ 1 % din cazuri,declara Caree VANDER Linden, purtator de cuvant al Institutul de Cercetare Boli Infectioase al Armatei SUA (Army's Medical Research Institute of Infectious Diseases). Există un vaccin eficient pentru boala şi nu a fost depistat un focar în Statele Unite ale Americii din anul 1971.
Investigatia dureaza de 2 luni si armata sustine ca aceasta ancheta se propie de final.

............................................................
- Informatie despre care asteptam lamuriri sau eventual o rezolvare pozitiva, care ar putea avea mai mult legatura cu gripa de tip A decat porcii timisoreni.
- Informatie care nu a fost speculata prea mult in media , lasand americanii sa-si gaseasca singuri rezolvarea – asa cum e si normal in asemenea situatii grave.
.............
La toate acestea se adauga scrisoarea deschisa adresata Ambasadei SUA la Bucuresti si redactiei NY Times de Senatorul de Ilfov Urban Iulian care se incheie astfel :

Amplul material publicat în ediţia electronică a cotidianului american http://www.nytimes.com vorbeşte despre epidemia de pestă porcină din anul 2007 şi despre condiţiile insalubre în care ar fi crescuţi râmătorii în padocurile fermelor Smithfield din România. Autorii intervievează angajaţi ai crescătoriilor de porci şi cu funcţionari ai companiei, prezintă fotografii făcute la faţa locului. Omit însă un amănunt nu lipsit de importanţă: reportajul a fost documentat în luna februarie a acestui an, cu 2 luni înainte de declanşarea gripei porcine. Vor fi ştiut reporterii americani că urmează epidemia de gripă porcină care a îngrozit planeta? Şi dacă nu, de ce reportajul a fost difuzat cu trei luni întârziere? Jurnalul Naţional deţine dovezi de necontestat că documentarea NYT a fost făcută astă iarnă. Reporterii americani s-au documentat iniţial de la Budapesta, iar în urma invitaţiei reprezentanţilor Smithfield au stat câteva zile în Timişoara, au luat interviuri şi au vizitat câteva ferme de porci.

http://www.urbaniulian.ro/2009/05/07/o-proba-de-manipulare-josnica-practicata-de-un-ziar-aflat-in-pragul-colapsului/

Asa ca articolul din New York Times care indica Romania ca sursa a gripei A se poate traduce si verifica in realitate doar asa :
Engage Picard …ENGAGE PORCARD


................
Administratia Forumului Octogonul
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Vin Noi 13, 2009 12:09 pm

EA : Ce facem barbate ? Vaccinam copilul sau mai asteptam sa vedem care este situatia reala ? Am vorbit si cu doctorul de familie si cu colegele ,si nimeni nu stie sa ma lamureasca !
EL : Asculta fa , tu crezi ca ala a aparut la televizor degeaba ? Ca d’aia e ministru …O lasi sa faca ce face toata lumea , ca doar n’o-ti fi voi mai cu mot ! Eu nu-mi pun semnatura pe cererea aia de refuz !
Si cu un gest ‘princiar’ EL isi pune sticla de bere - jumatate golita – pe bratul fotoliului , dand de inteles ca ‘discutia‘ a luat sfarsit. Priveste satisfacut televizorul unde tocmai ruluaza o reclama cu ‘barbatul - consummator de bere - destept , descurcaret …’
EA pleaca in camera de alaturi si-si ia in brate copila de 10 ani …O strange tare la piept , ca sa nu i se observe lacrimile care-i uda ochii…
- Mama , o sa mor de cancer ? Chiar trebuie sa fac vaccinul ala ca sa nu mor ?
- Nu draga mea ! De data asta n-o sa fie cum vrea EL ! O sa aiba grija mama …
..........................................................................................................
Vi se pare o scena din telenovele ? Nu este ! E o realitate cruda din multe case de romani in anul de gratie 2008. In fata acestei realitati am scris acest protest. Iata datele problemei :


Citat:


1. Fetele din clasele a patra vor fi vaccinate, începând din această toamnă, împotriva cancerului de col uterin. Campania de vaccinare are loc în cadrul programului naţional de screening oncologic pe care Ministrul Sănătăţii îl va lansa la 1 octombrie, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.

2.
Programul de vaccinare pentru HPV (virus asociat cu 96 % din cancerele de col uterin) este planificat din toamnă, în cadrul campaniilor şcolare de imunizare pentru grupa de fete din clasa a IV-a. „Este pentru prima dată în România când vor fi imunizate fetele mici împotriva acestei maladii. De fapt, cred că suntem printre puţinele ţări europene care a dezvoltat acest program“, a declarat Nicolăescu. ( Cluj Online 28.08.2008 )

3.
Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu a declarat că vaccinarea fetelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin ar putea începe la sfârşitul lunii noiembrie.
Acesta a mai spus că familiile care nu vor dori să vaccineze copiii vor da o declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă riscurile. Campania de vaccinare costă anual 30 de milioane euro, în timp ce pentru tratarea bolii se cheltuiesc 70 de milioane de euro.
( VACCINARE REFUZATĂ, RISC ASUMAT - Editie Speciala on line Joi 9 Octombrie 2008 17:20 )

4.
Vaccinarea fetelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin, în noiembrie
Vaccinarea fetelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin ar putea începe la sfârşitul lunii noiembrie
, a declarat, joi, Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.

5.
Ministrul Nicolăescu a spus, joi, că vaccinarea fetelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin ar putea începe la sfârşitul lunii noiembrie. Ministrul a mai spus că familiile care nu vor dori să vaccineze copiii vor da o declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă riscurile.
Campania de vaccinare costă anual 30 de milioane euro, în timp ce tratarea bolii costă 70 de milioane euro.

(Mediafax.ro - BUCUREŞTI / 15:39, 9.10.2008)

***********Nefiind specialişti în domeniu şi având informaţii privind această „campanie naţională de vaccinare” doar din intervenţia domnului ministru Eugen Nicolăescu, vom apela la logica bunului simţ pentru a justifica cererea unei informari complete şi corecte a tuturor cetăţenilor ţării cu privire la subiectul acestor declaraţii.

1. Considerăm că România nefiind nici stat feudal şi nici stat totalitar, simpla apariţie televizată a domnului ministru Eugen Nicolăescu nu poate constitui obligaţia cetăţenilor de a-şi oferi copiii unor experienţe medicale nejustificate şi nesusţinute cu argumente ştiinţifice.

2. Considerăm că iniţierea unei astfel de „campanii naţionale de vaccinare” trebuia precedată de o campanie naţională de informare privind necesitatea vaccinării fetelor de 10 ani împotriva cancerului de col uterin. Ca părinţi şi cetăţeni responsabili nu putem accepta ca aceste fiinţe firave să fie traumatizate, fie şi numai de înţepătura unui ac de seringa sau de ideea aparitiei cancerului într-un organism care încă nu şi-a început viaţa sexuală, având ca singură motivaţie apariţia televizată a unui ministru.

3. Campania de informare naţională trebuia să ajungă şi în cel mai îndepărtat cătun şi să fie explicată necesitatea vaccinării şi celui mai analfabet cetăţean al ţării – pentru ca oricare părinte să fie pe deplin convins şi conştient de necesitatea acceptării vaccinării pentru copilul său. Acest miracol al vieţii, care este copilul de azi - femeia de mâine , nu poate fi oferit spre vaccinare doar din „obligativitatea” care rezultă dintr-un comunicat ministerial.

4. Campania de informare naţională trebuia să aibă în vedere corecta şi completa informare a cetăţenilor României care vorbesc altă limba maternă decât limba română. Această campanie de informare trebuia tradusă şi prezentată în limba maternă, pentru o corectă şi completă informare a parinţilor care vorbesc maghiara, germana, romanes, etc. etc. Aşa înţelegem noi să ne arătăm respectul şi grija pentru cei care nu au ca limbă maternă, limba română - nu prin festivistele şi penibilele inscripţionări bilingve ale străzilor.

5. Având în vedere că până în acest moment cancerul nu a fost declarat virus, dorim o justificare ştiinţifică a legăturii existente între „campania de vaccinare” şi problema apariţiei cancerului. Care este eficienţa cheltuirii a 30 milioane euro/an pe un program de vaccinare care nu a fost aproape deloc explicat populaţiei , si care riscă sa nu aibă nici un părinte doritor sa-si vaccineze copilul?
- Cuvintele ministrului Nicolaescu‚
„familiile care nu vor dori să vaccineze copiii vor da o declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă riscurile – înseamnă cumva că cei care nu vor să-şi ofere necondiţionat copiii spre vaccinare într-o experienţă medicală prea puţin justificată public, nu vor mai primi asistenţă medicală toată viaţa în cazul unui cancer uterin aparut undeva într-un viitor îndepărtat ?

6. Dorim o informare completă şi corectă din partea specialiştilor firmei care a produs acest vaccin cu privire la logica lui medicală de funcţionare, siguranţa derulării proceselor care stau la baza funcţionării vaccinului şi rezultatele certe în ţara de origine, care conferă acestui vaccin calitatea de a fi aplicat la scară naţională.

7. Având în vedere sumele vehiculate în derularea acestei „campanii naţionale” dorim să dispară orice umbră de indoială cu privire la presiunile unor cercuri de interese care ar putea modifica poziţia unor medici faţă de necesitatea acestui vaccin. Nu putem uita cum opinia unui eminent medic -
dl. prof. Ciocâlteu, Director al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în anul 2000 - neputând fi modificată pe cale amiabilă – la mijloc fiind vorba de sumele imense vehiculate prin sistemul de asigurări sociale – a fost modificată într-o parcare a unui hotel de lux, sub lumina reflectoarelor, printr-o „ciomăgeală întâmplătoare”, cu autori necunoscuţi. Pentru a evita orice comparaţie cu acest caz şi orice urmă de îndoială, dorim iniţierea unei dezbateri publice a cadrelor medicale pe acest subiect, la nivelul Academiei de Ştiinţe Medicale, organism recunoscut şi respectat atât pe plan intern cât şi internaţional.

8. Nu putem ignora faptul că pe direcţia sănătăţii publice şi a măsurilor luate în acest sens s-au cheltuit sume imense pe o practică de un amatorism grosolan. Am fost martorii, amuzaţi sau indiferenţi, ai măsurilor de stopare a extinderii „gripei aviare” şi de declanşare a unei pandemii (
PANDEMIE - Epidemie răspândită pe teritorii foarte întinse într-o ţară, în mai multe ţări sau continente - O pandemie de gripă aviară ar putea contamina până la un miliard de persoane în lumea întreagă şi ar putea ucide între două şi şapte milioane de oameni, a informat un responsabil al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), citat de AFP. Aceste estimări se bazează pe modele matematice folosite cu prilejul precedentelor epidemii de gripă, a precizat Jean-Marc Olive, reprezentant al OMS in Filipine.).
- Am văzut cum la „barajele de izolare a zonei contaminate” oamenii stăteau speriaţi şi disperaţi în spatele unor perimetre demarcate de garduri metalice sau de hârtie colorată , în timp ce maidanezii, pisicile şi şobolanii (consumatori de stârvuri şi deci purtători de virus ) treceau lejer pe sub sau pe lângă delimitările vajnic păzite de „organele abilitate aflate în acţiune”. Nici cârdurile imense de ciori n-au avut vre-o interdicţie la survolarea „barajelor de siguranţă”.
Dacă situaţia ar fi fost reală acest amatorism ar fi costat multe mii de vieţi omeneşti... De această dată e vorba de copiii noştri, de viitorul lor. Iar în faţa unui amatorism similar nu vom mai fi nici amuzaţi şi nici indiferenţi.

9. Nu putem ignora faptul că această „campanie naţională de vaccinare” apare pe „ultima suta de metri” a mandatului unui ministru controversat. De aceea, pentru înlăturarea oricărei umbre de îndoială din sufletul oricărui părinte, e bine ca domnul ministru Nicolaescu să prezinte o informare publică completă asupra istoricului acestui proiect, asupra motivaţiilor care au stat la baza luării acestei decizii şi asupra elementlor de siguranţă care l-au facut să demareze un program naţional de vaccinare. Dorim astfel să înlăturăm şi cea mai firavă perspectivă a unui viitor în care domnul ministru va fi căutat de părinţii ai căror copii au avut de suferit de pe urma acestui vaccin. Dorim să evităm perspectiva unui viitor în care actualul ministru să fie pus în situaţia de a se scuza pentru că nu a ştiut că acest vaccin poate avea şi efecte secundare traduse prin malformaţii, dereglări hormonale, sterilitate.

10. Nu înţelegem de ce toate aceste aspecte nu au fost prevăzute în cadrul programului de vaccinare pentru prevenirea cancerului de col uterin, cu atât mai mult cu cât e vorba de un tratament nou, revoluţionar, de care puţină lume a auzit până acum. Nu vedem de ce acest subiect nu a făcut obiectul unei vaste campanii de informare şi dezbatere, cu atât mai mult cu cât fiind vorba de „sănătate publică” aspectele „confidenţiale” sunt din start excluse.

11.
Vom iniţia noi acest demers al informării şi dezbaterii publice iar din momentul aprobării acţiunii şi publicării lui pe forum, orice persoană poate face cunoscut acest document, prin orice mijloc de comunicare, cu condiţia să păstreze forma iniţială şi autorii iniţiativei, putând subscrie sub semnătură proprie orice completare sau îmbunătăţire pe care o consideră eficientă şi necesară.

Administraţia Forumului Octogonul
18 octombrie 2008
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Vin Noi 13, 2009 12:17 pm

CONTINUARE...

Va prezentam un studiu lung si bine elaborat . Este una din putinele surse de informare care ofera date complete ale istoricului acestui 'pogram national de vaccinare'.

SURSA :
http://209.85.135.104/search?q=cache:cqk-yMueYhUJ:sorinpaveliu.ro/2008/08/31/decizie-controversata-privind-achizitionarea-vaccinului-anti-papiloma-virus-de-catre-msp/+Achizitionarea+vaccinului+pentru+prevenirea+cancerului+de+col+uterin+-+o+noua+decizie+controversata+a+MSP&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=roAchizitionarea vaccinului pentru prevenirea
cancerului de col uterin - o noua decizie controversata a MSP


Cancerul de col uterin reprezinta a doua cauza de deces dupa cancerul de sin, in Romania existaind aproximativ 6000 de femei cuacest diagnostic. Vestea descoperirii, testarii si aprobarii in luna iunie 2006 a comercializarii unui vaccin impotriva papilomavirusului (HPV), considerat a fi principala cauza a producerii cancerului de col uterin, a fost primita cu caldura de comunitatea stiintifica medicala si de organizatiile femeilor din intreaga lume.
Pina in prezent au fost date publicitatii numai 4 studii de mari dimensiuni privind eficacitatea vaccinarii impotriva HPV din care primele rezultate au fost publicate abia anul trecut. Impactul real al vaccinarii impotriva papilomavirusului, nu poate fi evaluat mai devreme de citiva zeci de ani, timpul scurs de la introducerea sa pe piata in anul iunie 2006 si pina la observarea efectelor sale reale, fiind in mod evident prea scurt.
Imediat dupa introducerea pe piata a acestui produs promitator, producatorul a declansat o agresiva campanie de lobby pe linga autoritatile medicale din diferite state ameicane in vederea introducerii acestui vaccin in programele publice de vaccinare suportate de stat.
In luna mai a anului 2008 Romania, una din cele mai sarace tari ale UE, a ajuns pe lista tintelor firmelor de lobby angajate de producatorii vaccinului, primind vizita distinsei fost secretar de stat SUA, Madeleine Albright pe post de mesager.
Cum de a ajuns Romania asa o tinta importanta? Raspunsul poate fi gasit intr-un articol din New York Times din 21 feb.2007 - in care compania anunta ca in urma protestelor parintilor, grupurilor de advocacy si a expertilor in sanatate publica a luat decizia de a opri campania de lobby dusa pe teritoriul SUA. A fost absolut normal ca aceasta campanie sa se reorienteze catre zone in care pozitia autoritatilor sa fie mai usor influentabila decit in SUA.

Demersul doamnei Albright a fost urmat de un succes rasunator pentru firma de lobby, materializat in decizia ministrului Nicolaescu de a introduce in rectificarea de buget a unei sume de aprox. 30 de milioane de dolari SUA destinata achizitionarii de vaccin anti HPV. Dupa decizia anuntata ieri de MSP Nicolaescu, Merck and co-poate informa linistit ca vaccinul se administreaza in scheme obligatorii prin programe de sanatate in inca o tara a Uniunii Europene.
La momentul vizitei doamnei Albright in Romania, profesorul de boli infectioase Streinu-Cercel estima ca 80% din femeile din tara noastra sunt deja infectate cu papilomavirus. In aceste conditii, este surprinzator este ca pentru un program de depistare precoce a cancerului de col uterin nu s-au gasit resurse financiare. Vizita de lobby in favoarea profilaxiei cancerului de col uterin a avut insa menirea de a destupa urechile ministrului sanatatii care a descoperit utilitatea examenului Papanicolau, inventat de un roman si care este lag utilizat de femeile din intreaga lume.

Consider ca MSP are obligatia morala si legala de a asigura totala transparenta asupra modalitatii in care s-a luat decizia introducerii pe scara larga a acestui vaccin. Persoanele pe a caror expertiza s-a bazat decizia trebuie sa faca cunoscuta dovezile de eficacitate si siguranta a tratamentului pe care le-au avut in vedere. Inainte de toate este o problema legala, eventualele reactii adverse grave sau chiar decese trebuind sa poata fi legate de responsabilitatea individuala a expertilor care au decis acest lucru, nu numai a ministrului sanatatii personal. Este absolut normal ca autoritatile care decid introducerea unui vaccin pentru care nu exista date de siguranta si eficacitate pe termen lung suficiente sa anunte si care sunt compensatjile pe care le vor oferi in cazul aparitiei unor complicatii severe. De asemenea ar fi corect ca MSP sa precizeze daca eventualele reactii adverse grave aparute pot fi privite ca malpraxis si daca acestea cad in sarcina personalului care face administrarea sau a decidentului politic!
In absenta datelor stiintifice concludente, fiecare parinte este responsabil pentru decizia pe care o ia, pe proprie raspundere, de a i se administra vaccinul fetitei sale, dupa informarea adecvata din partea medicului care ii face recomandarea. Consider ca este obligatorie solicitarea acordului scris din partea parintilor.
Inceperea administrarii vaccinului la nivel national, prin decizia Ministrului Sanatatii Publice, induce insa in eroare populatia, care poate credea ca aceasta decizie se bazeaza pe avizul bazat pe dovezi al specialistilor si ca urmare a experientei indelungate a acestora, ceea ce evident nu este cazul de fata!
Dincolo de bunele intentii care anima producatorul, persoanele care fac lobby, minsterul sanatatii si guvernul Romaniei, cred ca avem datoria de a face o corecta informare a publicului privind necunoscutele acestei decizii a oficialilor romani. Istoria medicinii cuprinde si exemple in care bunele intentii nu au fost suficiente pentru aparitia unor adevarate dezastre umane care au afectat tocmai femeile aflate la virsta fertila si produsul lor de conceptie.
• Trebuie sa precizez inca de la inceput ca acceptarea introducerii accestui program de vaccinare din fonduri publice reprezinta un fapt total neobisnuit, regula mondiala fiind aceea de a accepta acoperirea partiala sau totala din fondurile publice numai a acelor produse care si-au dovedit in timp eficacitatea, lipsa de nocivitate, avantajul economic fata de celelalte alternative terapeutice. Niciuna din aceste conditii nu este indeplinita in cazul vaccinului antipapilomavirus. Merita subliniat fapul ca spre deosebire de alte vaccinuri acoperite din bani publici, care au ca principala menire prevenirea imbolnavirii altor persoane, vaccinul anti HPV are ca menire prevenirea infectarii individuale a persoanei vaccinate cu respectivul virus si consecutiv prevenirea imbolnavirii de cancer de col uterin.
• Vaccinul a fost acceptat in scheme de vaccinare in unele state americane (doar in 20 din statele americane) in Australia si Germania, Italia, Franta si Austria, tari care acorda sume gigantice pentru ingrijirea sanatatii comparativ cu Romania. In luna septembrie este probabil ca si in Marea Britanie sa debuteze un program pilot de vaccinare destinat fetelor de 12-13 ani Romania este cea mai saraca tara membra a UE, din punct de vedere al alocarii de resurse financiare pentru sanatate, in prezent cheltuind doar 280 de euro pe cap de locuitor comparativ cu 2500-2800 in tari ca Marea Britanie, Franta sau Germania. Totusi, a fost suficienta o simpla vizita de lobby in favoarea vaccinarii pentru ca Guvernul Romaniei sa decida alocarea unei sume importante pentru achizitionarea unui vaccin pe care bogatii Europei nu si-l permit.
prezent nu stim pe ce perioada de timp se intinde protectia generata de vaccin (studiile se intind numai pe 3 ani), cum nu stim in ce masura afecteaza aceasta vaccinare imunitatea naturala impotriva HPV si cu ce implicatii. Trebuie sa stim ca in mod normal, 90% din cazuri se vindeca in termen de 2 ani fara o interventie terapeutica si ca un numar relativ mic de persoane dezvolta cancerul de col uterin in pofida faptului ca in 99% din cazuri diagnosticate se constata prezenta papilomavirusului2.
• Singurele date existente pina in prezent sunt urmarea unor trialuri clinice in care toate persoanele si-au exprimat consimtamintul scris pentru a participa la studiu. In absenta datelor clinice de siguranta, si a unor studii de faza 4, de postmarketing, relevante, consider ca informarea si obtinerea consimtamintului scris al parintilor este obligatorie.
• Desi actiunea de lobby, deja mentionata, s-a facut pe bugetul unui singur producator, guvernul Romaniei are la dispozitie doua variante de vaccin, produsul Gardasil (comercializat in Romania sub denumirea de, fabricat de Merck and co (MSD), si produsul Cervarix, de la GlaxoSmithKline. Care sunt criteriile dupa care va fi preferat unul sau celalat? Se va face licitatie publica, se va imparti frateste suma? Aceste date poate ca ar fi trebuit sa devina publice inainte ca Guvernul sa ia decizia alocarii sumei de 30 de milioane de dolari SUA, fiind greu de estimat cum s-a fundamentat tocmai la aceasta suma.
• ipoteza in care MSP va opta pentru ambele vaccinuri, care dintre fete vor primi un tip de vaccin si care celalalt tip de vaccin si dupa ce criterii.
• Cheltuirea fondurilor in domeniul sanatatii are si putemic caracter etic. Alocarea peste noapte a unei sume de 30 de milioane de dolari, ceea ce reprezinta 2,5% din totalul sumelor suportate de CNAS pentru medicamente, inclusiv pentru programele nationale, denota un comportament politic care ignora total celelalte necesitati ale altor categorii de populatie. Profilaxia prin vaccinare trebui comparata cu costurile profilaxiei cancerului de col uterin prin screening. Alte afectiuni, cu un impact si consecinte incomparabil mai grave ridica probleme majore de finantare – si aici putem lua drept exemplu programul pentru diagnosticarea si tratamentul cu interferon pentru hepatitele virale, care afecteaza un numar impresionant de romani, confruntati cu acelasi spectru al cancerului (hepatic in acest caz) dar pentru care nu exista resurse financiare suficiente pentru diagnosticare precoce si cura! O vizita a unei persoane importante si lobbyul agresiv nu ar trebui sa fie suficiente pentru a favoriza anumite categorii de populatie in detrimentul altora!:
• Decizia de alocare de resurse, integral suportate de stat, trebuie privita in perspectiva timpului. Astfel, daca suma alocata, de 30 de milioane de USD, ar fi suficienta pentru vaccinarea intregii populatii a fetitelor de 9 ani, in cazul in care imunitatea se va dovedi a nu depasi 5 ani. La fiecare acest interval suma se va dubla. Astfel in 10 ani se va fi cheltuit pe acest vaccin o suma de peste 500 de milioane de USD! Trebuie sa precizam ca, in conformitate cu rezultatele unui studiu de farmacoeconomie publicat de Kim and Goldie in NEJM in 21 aug 2008, costurile pentru profilaxia cancerului de col uterin sunt acceptabile pentru tari bogate numai daca vaccinarea se face o singura data in cursul vietii. In ipoteza in care vaccinarea trebuie repetata la 5 ani costurile sunt absolut imposibil de suprtat de catre tari foarte bogate precum SAU sau Australia, ce sa mai vorbim de Romania.
• Analiza sustenabilitatii financiare si oportunitatii acestei cheltuieli trebuie facuta, asa cum am mai mentionat, si prin comparatie cu screeningul - al acrui cost este de numai 10 euro per persoana comparativ cu 300 de euro per persoana cit necesita vaccinarea. Numarul stabilit de MSP de persoane beneficiare este de 100.000 de persoane pe an insa prin aceasta masura se evita costuri pentru sanatate care, ipotetic, ar putea surveni peste 20 de ani. In urmatorii 22-44 de ani de viata, mortalitatea prin cancer de col uterin a fetitelor care vor implini de 9 ani in urmatoarele 12 luni este de 10,6 (fata de 2,2 media UE) la 100.000 de femei in absenta vaccinarii! Ce ne facem insa cu cei care necesita costuri pentru ingrijiri astazi ce facem? Prin programul pentru tratamentul bolilor cardiovasculare Ministerul Sanatatii Publice a alocat o suma comparabila ca ordin de marime, numai 500 de EURO pe an, pentru numai 10.000 de pacienti care beneficiaza de angioplastie si montarea unui singur stent :(adesea pacientii au nevoie de 2-4 stenturi). In realitate 100.000 de persoane necesita astfel de interventie, in lipsa acesteia majoritatea devenind candidati la un infarct miocardic si chiar moarte subita in urmatoarele 12 luni!
• Unele semne de intrebare le poate ridica chiar atitudinea producatorilor celor doua vaccinuri. Astfel, pentru Cervarix s-a cerut inregistrarea in SUA in anul 2007. Dupa o aminare solicitata de FDA, care a cerut informatii suplimentare, la jumatatea acestui an, chiar producatorul GlaxoSmithKline a cerut o noua aminare pentru a colecta si furniza mai multe date. Asa se face ca inregistrarea in SUA nu este asteptata mai devreme de anul viitor. Pe de alta parte, Merck and co., dupa ce a lansat pe piata un vaccin care acopera 90% din formele de papilomavirus care determina cancerul de col uterin, si-a retras solicitarile pentru a adauga alte noi tulpini la cele 4 initiate. Ratiunile pot fi de natura economica si chiar de strategie demarketing insa absenta unor informatii concrete lasa loc la speculatii pe aceasta tema.
In fapt ne aflam in fata unui adevarat experiment social la scara nationala si drept urmare merita sa luam in considerate toate opiniile exprimate in lume, obligatia medicilor fiind aceea ca inainte de toate de a nu face rau pacientilor lor.
Drept urmare, semnelor de intrebare exprimate mai sus trebuie sa adaugam si intrebarile date publicitatii in numarul din saptamina trecuta a uneia din cele mai influente publicatii medicale din lume, New England Journal of Medicine sub semnatura Charlotte J. Haug
Doamna Haug ridica citeva intrebari strict legate de cunostiintele stiintifice disponibile pina in prezent prin prisma propriilelor decizii de includere a vaccinului in programele nationale de vaccinare ale diverselor tari ale lumii. Sa trecem in revista citeva dintre acestea.
• Pe ce isi vor fi bazat decidentii politici si autoritatile sanitare din unele tari sau state americane deciziile de acoperire a costurilor HPV de vreme ce efectele pozitive pe termen lung nu au cum sa fie evaluate si chiar mai mult, neexistind inca informatii asupra potentialelor efecte negative pe care vaccinul ar putea sa le genereze.
• Nu stim cum va afecta vaccinarea pozitia tinerelor fete fata de metodele de screening a cancerului de col uterin. Stiindu-se vaccinate este posibil ca acestea sa nu mai considere necesara prezenta la screening desi protectia nu se intinde decit pe doua respectiv patru din cele peste 20 (70 dupa alta sursa) tulpini de virus! Este adevarat ca tulpinile HPV-16 si HPV-18 par a fi responsabile de 70% din cazurile de cancer de col uterin insa restul de 30% din persoanele infectate pot ajunge sa fie expuse la un risc semnificativ tocmai datorita unei informari partiale si inadevate privind efectele vaccinului.
• Experienta clinica s-a dovedit benefica in ceea ce priveste aparitia leziunilor colului uterin. Datorita timplui scurt nu avem insa date concrete in ceea ce priveste beneficiile prin prisma aparitiei cancerului sau chiar a deceselor.
• Studiul Future II, deja mentionat mai sus, s-a desfasurat pe mai mult de 12.000 de persoane insa virsta lor era cuprinsa intre 15 si 26 de ani. Conform comunicatului Ministerului Sanatatii programul de vaccinare se va adresa elevelor de clasa a patra (stire newsin). Datele arata ca vaccinul este eficient numai daca infectia nu s-a produs. Cum infectarea se face prin contact sexual s-a luat decizia administrarii la o virsta la care se presupune ca nu s-a produs inceputul vietii sexuale. Prospectul vaccinului Gardasil cere insa ca pentru fetitele intre 9 si 12 ani administrarea sa se faca numai sub supravegherea si consultarea prealabila de catre un medic. Insa pentru aceasta virsta nu exista date stiintifice care sa garanteze absenta altor efecte secundare, vaccinarea la o asemenea virsta fiind acceptata de o singura tara UE cu exceptia Romaniei! As putea chiar spune ca asistam la generarea unei experiente clinice extraordinare, pe aproape 100.000 de subiecti nevoluntari (!), platita exclusiv de statul roman cu 30 de milioane de dolari. Un asemenea experiment ar fi costat firmele producatoare o suma imposibil de suportat, inclusiv de cei mai mari producatori din lume, de sute de milioane de euro. Daca administrarea se va dovedi fara consecinte negative pentru fetitele vaccinate cistigul producatorilor este gigantic, fara a cheltui nici un ban in plus pe cercetare.
In concluzie, in pofida datelor incurajatoare obtinute pina in prezent apreciez ca inceperea acestei campanii de vaccinare este prematura si insuficient fundamentata stiintific. Ar fi fost mult mai rationala aminarea luarii unei asemenea decizii, cel putin pentru 2-5 ani, pina ce experienta clinica ar fi justificat o astfel de decizie si numai in concordanta cu punerea la punct a unui sistem de screening adecvat, fuctional la nivel national.
Totodata, finantarea ar trebui sa tina cont de impactul pe termen lung si toate situatiile clinice specifice tarii noastre care necesita alocarea de resurse financiare suplimentare. Este absolut ilogic si imoral sa cheltui o suma de 30 de milioane de usd pentru salvarea a 10 vieti, peste 30 de ani, refuzind dreptul la viata a 100.000 de persoane care vor muri in urmatorii 5 ani prin infarct de miocardic (decesul datorat cardiopatiei ischemice fiind de cel putin 20 de ori mai mare decit cel prin cancer de col uterin!) [13], de ex. prin comparatie cu o singura alta decizie controversata a MSP: aceea a efectuarii intr-un an a 59.573.557 analize in cadrul Programului National de Evaluare a Starii de Sanatate fara un obiectiv bine cuantificat.
Singurii beneficiari reali ai acestui program (datele recoltate neavind nicio valoare stiintifica sau utilitate publica) sunt doar persoanele care si-au depistat afectiuni noi cu ocazia prezentei la medic (majoritatea prin consult si interviu nu prin analize). Costul acestui screening a fost de 1000 euro pentru un caz nou descoperit (154 milioane euro pentru descoperirea a 156.000 de persoane ce sufereau de boli de care nu aveau cunostinta!!!) cost pe care nu si-l permite nicio tara de pe mapamond pina in prezent.[14]
conf.univ.dr.Sorin Paveliu
Catedra de farmacologie clinica – Facultatea de medicina dentara/Univ.Titu Maiorescu Bucuresti
editat la 21-10-2008
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Vin Noi 13, 2009 12:39 pm

Apel pentru anularea privilegiilor religioaseDomnilor legiuitori şi guvernanţi,

Conform art. 29, pct. 3 şi pct.5 din Constituţia României, cultele religioase sunt autonome faţă de stat, libere şi se organizează potrivit statutelor proprii. Legiuitorii şi guvernanţii anteriori Dvs. au acţionat în dispreţul acestor principii constituţionale, oferind diverselor culte religioase donaţii, subvenţii, scutiri de impozite şi taxe, salarii pentru slujitorii lor, toate din banii publici. În fapt, slujitorii religioşi de orice fel sunt prestatori de servicii religioase plătite destul de substanţial de către practicanţii diferitelor religii, situaţie care îi identifică cu alţi liberi profesionişti, cum ar fi avocaţii, notarii, scriitorii, cantautorii etc.. Din această cauză, susţinerea lor financiară din banii publici contravine flagrant principiilor fundamentale de drept. Parlamentarii şi guvernanţii care au acoperit prin lege privilegiile cultelor religioase şi ale slujitorilor acestora au urmărit manipularea cetăţenilor îndoctrinaţi religios.

Faţă de această situaţie inacceptabilă într-un stat modern şi laic, vă rog să luaţi măsuri de anulare a actelor normative care stabilesc privilegii pentru cultele religioase şi slujitorii acestora, astfel:
1.Anularea actelor normative prin care s-au acordat cultelor religioase şi slujitorilor acestora donaţii, subvenţii, scutiri de impozite, salarii, din averea publică.
2.Extinderea normelor fiscale asupra tuturor activităţilor cu caracter economic desfăşurate de culte religioase.
3.Recuperarea donaţiilor şi subvenţiiilor acordate cultelor religioase, prin acţiuni administrative sau judiciare, în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Cetăţenii români care doresc să sprijine vreun cult religios o pot face pe cont propriu, fără a angaja banii publici. Ca mulţi alţi contribuabili nemulţumiţi de privilegiile religioase, aştept măsuri de reinstaurare a Legii în acest domeniu.


Pavel Coruţ
scriitor şi editor


Persoanele care doresc să susţină acest apel în faţa legiutorilor şi guvernanţilor pot folosi site-urile www.gov.ro şi http://www.parlament.ro/.........................................................................................................................................

Pe aceasta cale, adresez si eu tuturor Octogonarilor rugamintea de a face acest apel cunoscut, sub forma publicata aici, catre toate persoanele si organizatiile care pot sprijini si promova aceasta actiune!

Cu respect,
Alexandru - Thyamarkos
octasim
octasim
********
********

Mesaje : 239
Data de inscriere : 30/10/2009
Varsta : 117
Localizare : Bucuresti

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  octasim Vin Noi 13, 2009 12:47 pm

They Don't Care About Us (Lor nu le pasa de noi )

De aproape un an FMI insista pe langa guvernul Romaniei sa reduca cheltuielile bugetare. S-au vehiculat variante care au facut bugetarii sa tremure pentru locul lor de munca, s-au vehiculat variante cu reduceri ale numarului de poisturi in invatamant cu 20.000 de locuri, s-au vehiculat variante care au creeat panica in randul populatiei, - desi Mugur Isarescu , guvernatorul BNR ,a subliniat de nenumarate ori ca un factor decisiv pentru relansarea economiei este tinerea sub control a sentimentului de panica in randul populatiei.
Politicienii nostrii de carton , acesti "preaplecati" servitori ai lumii financiare (cel putin asa cred ei...) s-au grabit sa aprobe formal sugestiile FMI si a institutiilor financiare internationale si sa aplice pompieristic ceeea ce li s-a parut lor ca au inteles din discutia cu aceste puternice institutii.
Adica nu masuri de criza, nu masuri de relansare economica, nu masuri de prevenire a unui colaps economic - ci doar plecaciunile unor yes-mani care se gudura pe langa cei mari, latra si musca catre cei mici.
Numai ca diferenta dintre specialistii profesionisti ai FMI si politicienii nostrii este fundamentala. Primi stiu ce vorbesc si pe ce date se bazeaza cand fac acele afirmatii privind reducerea cheltuielilor bugetare. Cei din urma dimpotriva , propun si iau masuri in functie de "imaginea" pe care si-o doresc sa o aiba in fata maselor - "superduri" (atunci cand promit reduceri masive de personal bugetar, dand "tonul" reducerilor de personal si in sfera economica privata ) si "supereroi" (cand hotarasc in unanimitate marirea salariilor cu 50% la aceiasi bugetari pe care acum ii arunca in pragul disperarii).
- Nici vorba de evaluarea resurselor, nici vorba de gasirea solutiilor pentru reducerea cheltuielilor bugetare INUTILE (nu cheltuieli bugetare pur si simplu cum au inteles ei din sugestia FMI ), nici vorba de reducerea sentimentului de panica si coagularea societatii pe o directie constructiva (asta apropo de "criza" de guvern actuala, generata de o declaratie, cred, perfect normala adresata celor care au de gand sa incalce legea electorala)
- Revenind la subiect - in Romania in 2003 existau cel putin 18.067 scoli. Deci putem aproxima ca azi exista in jur de 20.000 unitati de invatamant. Un calcul simplu arata ca un singur profesor (materie) eliminat din scoala (sau materie eliminata din programa scolara) poate genera lejer "economia bugetara", reducerea de personal sugerata de FMI.
Care este acel profesor ?Care este de fapt acea "materie" ?
Simplu , cel care preda o "materie" care se poate asimila in educatia copilului si in afara scolii, si care, culmea, este platit de 2 MINISTERE - Ministerul Invatamantului si Ministerul Cultelor - constituind de departe o CHELTUIALA INUTILA DIN FONDUL BUGETAR.
Daca matematica , fizica , chimia , limba materna, sportul, muzica nu pot face obiectul reducerii orelor de pregatire din cadrul procesului de educatie (cum au facut acum reducand cel putin 10 ore din fiecare obiect predat in scoala - prin introducerea celor 10 zile de concediu ) RELIGIA este singura "materie" care poate fi facuta GRATUIT in afara orelor petrecute la scoala.
- Este inadmisibil sa platim de la stat prin Ministerul Cultelor preotii DOAR pentru a pazi niste lacase de cult si pentru a face 2 slujbe de 2 ore pe saptamana pentru ca apoi sa-i mai platim o data prin Ministerul Invatamantului pe reprezentantii bisericii pentru a veni la scoala sa predea o "materie" controversata cu implicatii nu tocmai pozitive in educatia copilului (s-a mai vb despre asta si nu mai insist pe subiect).
- Este inadmisibil sa ai un spatiu bine definit pentru desfasurarea "cursurilor de religie" - si ma refer aici la lacasele de cult - si sa consumi utilitati (apa , caldura, electricitate , gaze ) pentru a desfasura o activitate care se cere facuta acolo unde este inteleasa cel mai bine de elev.
- Este inadmisibil ca avand si spatiu si oameni pregatiti special in aest sens (preotii) sa predam un surogat de materie prin reprezentanti mai mult sau mai putin pregatiti veniti in scoli pe post de "profesor", in timp ce profesorilor de la celelalte materii le ceri "performanta".
- Este inadmisibil ca sa inchizi scoli motivand lipsa de rentabilitate (si de bani) cand ai la dispozitie variante care-ti reduc CHELTUIELILE BUGETAR-SALARIALE si elimina platile DUBLATE pe acelasi serviciu social.
NIMENI, dar NIMENI nu poate evalua acum care este impactul asupra educatiei unui mic geniu care este nevoit sa se duca in satul vecin pentru a primi ceea ce statul este OBLIGAT sa-i dea - EDUCATIE. Iar Thomas Alva Edison e doar un exemplu fericit al unui geniu care pe care umanitatea putea sa-l piarda din cauza "eliminarii lui din spatiul educational". In cadrul forumului am scris despre imensa avere nationala constituita in puterea de creatie a poporului roman.
http://OCTOGONUL.myforum.ro/romani-care-au-schimbat-fata-lumii-stiintifice-vt1005.html
Nu ne putem permite sa nu valorificam la maxim aceasta imensa resursa nationala, inchizand scoli dil "lipsa de rentabilitate".
De fapt aici este diferenta dintre profesionistii de la FMI care au sugerat reducerea de personal in cunostinta de cauza, evaluind exact (cum se vede din evidenta cifrelor) care este "depasirea" in bugetul cheltuielilor salariale si politicienii nostrii care aplica pompieristic masurile de "reducere a cheltuielilor bugetare" dovedind ca nu le pasa de noi - They Don't Care About Us .
- Vor reprezentantii bisericii sa predea religia copiilor - foarte bine. Sa vina in scoli , sa convinga copiii ca merita sa cunoasca si acesta perspectiva de a vedea viata, si sa-i duca in lacasele de cult (care stau goale majoritatea saptamanii scolare), sa le preadea aceasta "materie". Nu prin interpusi, nu prin prezentarea unui "surogat religios" - ci direct de la ei, cei care au fost investiti cu "harul divin" , si acolo unde trebuie predata o "materie sfanta" - in lacasul de cult.
.
E usor a da vina pe reprezentantii unor puternice institutii financiare (FMI) pentru incapacitatea de a intelege greutatile momentului, de a gasi solutii pertinente pentru iesirea din criza. Numai ca din afara ceilalti ne judeca rece si calculat - si asta s-a vazut in nota (1,3), luata pe o scara de la 1 la 9, ca dovada a "eficientei" masurilor anticriza luate de guvernul roman. Nimeni nu a cerut tensionarea situatiilor sociale, nimeni nu a cerut sacrificarea unor romani, nimeni nu a cerut scaderea puterii de cumparare si directia spre un colaps de proportii.
S-a sugerat doar REVENIREA la dimensiunea financiara a Ministerului Invatamantului dinainte de 1996 , cand abuziv si fara referendum (desi acum referendumul e o moda...) s-a introdus religia in scoli. Ce au inteles politicienii din aceasta sugestie a FMI... se vede.
E situatie de criza - se cer masuri eficiente in situatii de criza. Sa revenim la situatia din 1996 si apoi dupa ce trece aceta perioada sa facem referendum - asa cum e normal si moral - si sa vedem cat de dorita si utila este aceasta incarcare a bugetului educatiei.
Dar "lor" nu le pasa de noi - They Don't Care About Us .
"Lor" nu le pasa de nimeni, nici macar de sugestiile facute de organismele financiare internationale. Poate ca la mitingul bugetarilor, studentilor si elevilor se vor face auzite tobele si imnull "They Don't Care About Us". ( https://www.youtube.com/watch?v=rlKRhxC5NpA )
Cine stie, poate ca atunci se vor face auziti...

Administratia Forumului Octogonul
editat in 6-10-2009

Continut sponsorizat

CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum Empty Re: CUPRINS ...OCTOGONUL.myforum

Mesaj  Continut sponsorizat


    Data/ora curentă este: Mier Feb 24, 2021 5:46 pm